Eşti aici

Publicații noi

Analiza riscurilor pandemiei COVID-19 asupra persoanelor vârstnice din Republica Moldova

Publicații

Sinteză analitică privind impactul COVID-19 asupra persoanelor în vârstă din Republica Moldova realizată sub egida Fondului ONU pentru Populație în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Oficiul Coordonatorului Rezident ONU, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Help Age International. Analiza a fost realizată în baza cadrului analitic propus de Nota de Poziție a Secretarului General al ONU, cu privire la impactul COVID-19 asupra persoanelor în vârstă. Documentul subliniază nevoia de a proteja drepturile omului și ale persoanelor în vârstă în perioada de pandemie, cât și necesitatea de a ține cont de riscurile și nevoile specifice ale acestui grup în răspunsul de politici din partea autorităților.

 

Full review

Îmbunătățirea capacității instituționale a Biroului Național de Statistică: fișă de proiect

Publicații

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în calitate de coordonator principal al sistemului statistic al Republicii Moldova, conduce implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional. Acest proiect îşi propune să îmbunătăţească capacitatea instituţională a BNS în implementarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016 – 2020. Proiectul este realizat de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu BNS, cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și UNFPA.

Full review

Merg la școală în siguranță: Ghidul elevului/elevei din învățământul primar, gimnazial/liceal și profesional-tehnic în contextul pandemiei COVID19

Publicații

Ghidurile elevului/elevei din ciclurile primar, gimnazial, liceal și din învățământul profesional tehnic în contextul situației epidemiologice cu COVID – 19 conțin informații și recomandări utile, pe înțelesul tuturor, cu privire la procesul educațional în condițiile pandemiei.

Acestea descriu măsurile de protecție pe care elevii trebuie să le respecte: în drum spre și de la școală; la intrarea în instituția de învățământ; în sala de clasă; în pauze; la bibliotecă; în sala de mese; pe terenul de sport și în vestiarul sălii de sport; în blocurile sanitare, în cămine, la locul desfășurării stagiilor de practică precum și sfaturi utile cum să își protejeze sănătatea psihoemoțională.

Ghidurile au fost elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și cu susținerea UNFPA, UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, ca parte a răspunsului ONU Moldova la pandemia COVID-19.

Full review

Programul "Generații și Gen": fișă de proiect

Fișa

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat în anul 2018 Programul “Generații și Gen” în Republica Moldova (PGG) pentru a consolida disponibilitatea datelor statistice despre procesele demografice. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație a devenit partener de bază al MSMPS în cadrul acestui Program, având rolul de a capacita instituțiile locale în realizarea Studiului Generații și Gen (SGG), și de a oferi asistență tehnică Guvernului în elaborarea politicilor demografice bazate pe date și drepturile omului.

Full review

Indicele de Tineret. Metodologia de cuantificare a inegalităților dintre tineri și maturi

Raportul situației

Potrivit Indicelui de Tineret, decalajele dintre tineri și adulți rămân mari, dar dinamica este pozitivă

Full review

Extinderea oportunităților: Politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest şi Moldova

Fișa

Fondul ONU pentru Populație, cu susținerea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA) şi în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, îşi propune să promoveze un mediu favorabil pentru echilibrul durabil dintre viaţa profesională şi viața personală în rândul femeilor şi al bărbaţilor. UNFPA Moldova va implica activ sectorul privat în implementarea politicilor prietenoase familiei la locul de muncă şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să încurajeze participarea femeilor pe piaţa muncii, sprijinind, în acelaşi timp, realizarea fertilităţii dorite atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor.

Full review

Fișă de proiect: Îmbunătățirea disponibilității administrative pentru urmărirea progresului agendei CIPD în cadrul ODD-rilor

Publicații

Datorită acestui proiect, sistemul național de statistică va fi transformat într-un registru bazat pe date și se va contribui la realizarea mai multor ODD-uri naționale. Îmbunătățirea preciziei și isponibilității datelor administrative este un angajament stipulat în Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2020 și recomandat de Eurostat, ca parte a Evaluării Globale Adaptate a sistemului național de date statistice oficiale al Moldovei. Din experiența țărilor dezvoltate care își creează sistemul statistic în baza unui registru de date, o platformă de interoperabilitate pentru schimbul de date administrative sporește oportunitatea, reduce costurile și oferă estimări mai precise și mai detaliate pentru diferite sub-populații, inclusiv grupuri vulnerabile. Registrul statistic al populației va fi o piatră de temelie pentru pregătirea viitorului recensământ al populației și locuințelor în runda mondială 2020, iar pe termen lung va sprijini Biroul Național de Statistică la trecerea de la recensământul tradițional la cel pe bază de registru.

Full review

Standardul de organizare și funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri

Publicații

Standardul de organizare și funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, a fost elaborat de către grupul de lucru cu implicarea activă în procesul consultativ a instituţiilor guvernamentale și neguvernamentale ce activează în domeniul prevenirii HIV/SIDA și ITS. Standardul respectiv asigură implementarea actelor normative existente cu privire la infecţia HIV și se bazează pe recomandările internaţionale elaborate de către OMS, UNAIDS, UNFPA și alte organizaţii internaţionale, precum și pe o serie de ghiduri și standarde operaţionale care reglementează furnizarea de servicii de reducere a riscurilor de infectare cu HIV a populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri.

Standardul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în cadrul Planului Comun al ONU privind SIDA. Acest document nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, UNAIDS, sau al oricărei alte organizații afiliate.

Full review

Regulamentul cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vârstă reproductivă cu contraceptive

Publicații

Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 555 din 16.06.2020 cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vîrstă reproductivă cu contraceptive. 

Prevederile Regulamentului sunt aplicate în orice context, inclusiv în cazul situațiilor de criza umanitară, situații excepționale, sau urgențe de sănătate publică.

Regulamentul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul oferit de UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Acest document nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, sau al oricărei alte organizații afiliate.

Full review

Standardul de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova

Publicații

Standardul de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova este destinat tuturor prestatorilor de servicii medicale implicați în screening-ul cervical. Documentul oferă detalii despre acțiunile care trebuie întreprinse de către serviciile de sănătate și modul în care trebuie să interacționeze acestea pentru a asigura un serviciu de screening de înaltă calitate pentru femeile din Moldova.

Standardul este destinat tuturor specialiștilor medicali implicați în procesul de screening cervical: medicilor de familie și asistenților medicali din instituții care prestează servicii de asistență medicală primară, patologilor, citopatologilor și laboranților responsabili pentru citologie și histologie, colposcopiștilor responsabili de examinarea și tratarea leziunilor cervicale identificate în cadrul programului de screening de col uterin, oncoginecologilor, precum și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ medical, studenților, medicilor rezidenți în proces de instruire.

Standardul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Proiectului „Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”, susținut de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Asociația Internațională pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin (ICCPA) și alți parteneri.   

Full review

Pagini