Publicații

Publicații noi

Raportului privind Analiza Situației Populației (ASP) are ca scop informarea organelor de resort și societății cu privire la principalele provocări în dinamica populației, prezentarea și argumentarea unui cadru de referință pentru elaborarea și perfecționarea politicilor în domeniul populației și dezvoltării.

Full review

Ghid practice pentru factorii de decizie din domeniul elaborării de politici.

Full review

Pages