Publicații

Publicații noi

Portrete regionale și date, care suplimentează Raportul UNFPA privind Situația populației lumii în 2016.

Lista completă
Raportul privind Situația Populației Lumii 2016

La începutul epocii Agendei 2030, așa cum ne-am angajat să punem în aplicare Obiectivele de dezvoltare durabilă, succesul nostru va fi, în multe privințe depind de faptul dacă suntem capabili să asigurăm realizarea potențialul generații de fete, care au 10 ani astăzi. Visele și aspirațiile fetelor prezentate în Raportul privind Situația Populației Lumii 2016, servește drept un apel puternic la acțiune pentru guverne, societatea civilă și comunitatea internațională, pentru profesori, lucrători în domeniul sănătății și a părinților, pentru a crea condițiile necesare pentru ca aceste fete să-și realizeze pe deplin potențialul.

 
 

Lista completă

Raportul de evaluare al Programului național strategic în domeniul securității demografice 2011 – 2025 este elaborat de o echipă de consultanți naționali sub conducerea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, care s-a ghidat de îndrumările tehnice ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și UNFPA, Fondul ONU pentru populație și susținerea financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Evaluarea oferă tuturor părților interesate oportunitatea de a regândi și corecta direcția răspunsului de politici pentru provocările demografice principale din Moldova.

Lista completă

Raportul de evaluare al Programului național strategic în domeniul securității demografice 2011 – 2025 este elaborat de o echipă de consultanți naționali sub conducerea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, care s-a ghidat de îndrumările tehnice ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și UNFPA, Fondul ONU pentru populație și susținerea financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Evaluarea oferă tuturor părților interesate oportunitatea de a regândi și corecta direcția răspunsului de politici pentru provocările demografice principale din Moldova.

Lista completă

Raportului privind Analiza Situației Populației (ASP) are ca scop informarea organelor de resort și societății cu privire la principalele provocări în dinamica populației, prezentarea și argumentarea unui cadru de referință pentru elaborarea și perfecționarea politicilor în domeniul populației și dezvoltării.

Lista completă

Proiectul Viziunii conceptuale privind Prioritățile de politici în domeniul populației și dezvoltării în Moldova stabilește acțiunile strategice ale Guvernului, ca răspuns la tendințele demografice actuale din țară.

Lista completă

Ghid practice pentru factorii de decizie din domeniul elaborării de politici.

Lista completă

Pagini