Eşti aici

Aspecte necesare de luat în considerare

Care este rolul organizațiilor / instituțiilor în protecția adolescenților, tinerilor în situații umanitare? 

Creează un mediu sigur în care drepturile și necesitățile adolescenților, tinerilor refugiați sunt respectate, un mediu securizat în care adolescenții, tinerii sunt tratați cu demnitate și respect.

Activitatea cu adolescenții, tineri refugiați nu este ceva nou, dar capătă o altă dimensiune și o vizibilitate sporită, de exemplu: 

- ca o primă reacție, organizațiile / instituțiile  pot răspunde prin mobilizarea voluntarilor pentru inițiative de răspuns la situații de urgență (de exemplu, colectarea și distribuirea de alimente, haine, produse igienice, etc.);

- apoi, pot organiza activități ce oferă: posibilitatea de a se adapta și de a contribui la modelarea noilor realități; incluziunea și coeziunea socială; sporirea bunăstării etc. 

De ce principii trebuie să ne ghidăm în lucru cu adolescenții, tinerii refugiați? 

Siguranța: siguranța și securitatea adolescenților, tinerilor refugiați și a familiei lor sunt elemente de bază în protecția acestora. 

Confidențialitate: adolescenții, tinerii refugiați au dreptul de a alege cui își spun povestea, informațiile ar trebui împărtășite numai cu consimțământul acestora și a îngrijitorului. În caz dacă viața acestora este în pericol, vor fi explicate limitele confidențialității și pașii necesari de întreprins.  

Respect: toate acțiunile ar trebui să fie ghidate de respectul pentru alegerile, dorințele, drepturile și demnitatea adolescenților, tinerilor refugiați. 

Nediscriminare: adolescenții, tinerii refugiați ar trebui să primească un tratament egal și echitabil, indiferent de orientarea lor sexuală, identitatea de gen, vârstă, dizabilitate, religie, naționalitate, etnie etc.