Eşti aici

Îmbunătățirea statisticilor naționale

Datele privind populația reprezintă fundamentul sistemului național de statistică. Date exacte privind populația şi migrația sunt necesare pentru a vedea imaginea generală privind schimbările demografice la nivel național şi local. Astfel, autoritățile publice centrale şi locale vor cunoaște câte persoane locuiesc în localitatea sau raionul lor, câte persoane s-au mutat cu traiul peste hotare sau într-un alt raion, şi vor putea decide în cunoștință de cauză cu privire la alocațiile bugetare. Existența unei baze de date privind populația, dezagregate pe vârste şi sexe, este esențială pentru a elabora planuri şi programe de dezvoltare în baza unor date actuale.
UNFPA sprijină eforturile Biroului Național de Statistică (BNS) de îmbunătățire a procesului de colectare a datelor privind populația, concentrându-se pe fortificarea capacității instituționale de digitalizare şi de procesare a datelor administrative, dezvoltarea sistemului informațional pentru statisticile privind populația şi migrația, şi oferirea de suport pentru recensământul populației şi locuințelor. 

Politici demografice

Moldova are o dinamică vibrantă a populației, cu tendințe în creştere de emigrare a populației apte de muncă, îmbătrânire, speranță de viață redusă şi dificultăți în realizarea fertilității dorite atât de femei, cât şi de bărbați. 
UNFPA lucrează pentru a aborda schimbările demografice prin partajarea experiențelor internaționale de gestionare a schimbărilor demografice, oferirea de recomandări privind valorificarea dividendului demografic şi producerea de date demografice robuste. 

Dialogul intergenerațional

Cu o populație care îmbătrânește în ritmuri rapide în Moldova şi efecte de izolare cauzate de pandemia COVID-19, UNFPA a inițiat programe bazate pe abordarea ciclului de viață, menite să creeze legături între generații. 
Conectăm tinerii cu persoanele în vârstă pentru dezvoltarea abilităților digitale, schimb de experiență de viață şi dezvoltarea coeziunii sociale şi solidarității.