Publicații

Publicații noi

Studiul De ce femeile au venituri mai mici decât bărbații pe tot parcursul vietii?este elaborat în cadrul proiectului UNFPA „Extinderea opțiunilor: politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova”, implementat de către Fondul ONU pentru Populație cu suportul Agenției Austriei pentru Dezvoltare şi în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Studiul a demonstrat că lipsa unui echilibru între viața profesională și viața de familie, de îngrijire a copiilor și a responsabilităților casnice, care sunt distribuite inechitabil între femei și bărbați au implicații economice asupra ciclului de viață.
În Republica Moldova deficitul total al ciclului de viață la femei este de 2,3 ori mai mare decât la bărbați. Venitul din muncă la bărbați este mai mare decât cel de consum între vârstele de 24-53 de ani (30 de ani în total), pe când la femei acesta practic nu există. Doar la vârstele de 40-41 de ani se înregistrează un surplus nesemnificativ al veniturilor din muncă. La vârstele înaintate deficitul ciclului de viață la bărbați constituie 10,2%, iar al femeilor 24%, decalajul mai mare decât dublu fiind determinat de speranța de viață mai mare a femeilor. Prin urmare, femeile sunt dependente economic pe o perioadă mai lungă de timp, iar luând în considerare durata de viață mai lungă, se supun unui risc mai mare de sărăcie.

Lista completă

Pandemia COVID-19 a afectat procesul de colectare în teritoriu, cauzând multiple provocări la nivel de resurse umane și timp, însă nu a făcut acest lucru imposibil. După aplicarea mai multor soluții, echipa de
coordonare a studiului Generații și Gen (GGS) a reușit să finalizeze procesul de colectare în 5 luni (iulie-noiembrie 2020) intervievând peste 10,000 respondenți net. Acest document prezintă strategiile și tacticile utilizate de echipa GGS pentru a răspunde la situația de criză provocată de COVID-19 și a desfășura cu succes studiul. 

Lista completă

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a acordat drepturile de traducere pentru ediţia în limba română Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, care este singurul responsabil pentru calitatea şi acurateţea traducerii în limba română. În cazul oricărei neconcordanţe între ediţia în limba engleză şi cea în limba română, ediţia originală în limba engleză va fi ediţia obligatorie şi autentică. Ediţia în limba română a fost realizată cu sprijinul financiar al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie.

 © 2020 Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii

Lista completă

Vrei să participi la dezvoltarea localității tale?

Lista completă

Raportul prezintă structura cheltuielilor pentru sectorul de tineret la nivelul APL-urilor de nivelul II și analizează finanțarea cheltuielilor și administrarea finanțelor domeniului de tineret.

Lista completă

Această publicație a fost elaborată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în baza asistenței oferite de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în cadrul Planului Comun al ONU privind SIDA. 

Lista completă

Protocoalele Clinice Standardizate privind Planificarea Familială/ Metodele de Contracepție au fost elaborate sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Această publicație a fost tipărită cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și al Programului Comun al Națiunilor Unite privind HIV/ SIDA (UNAIDS) și nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, UNAIDS sau al oricărei alte organizații afiliate.

Lista completă

Secretarul General al ONU a identificat schimbarea demografică drept una dintre cele cinci mega tendințe care ne modelează viitorul comun. Prin schimbări demografice trec, într-un fel sau altul, toate țările: în unele părți ale lumii se înregistrează o creștere demografică continuă, în altele – îmbătrânirea demografică și declinul demografic, iar în altele – rate accelerate ale migrației și urbanizării.

Această publicație descrie modalitățile prin care țările din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, inclusiv Republica Moldova, pot face față schimbărilor demografice rapide, oferind soluții pentru a transforma provocările în oportunități. 

Această publicație a fost elaborată de Oficiul Regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală și adaptată în limba română de către Biroul UNFPA în Republica Moldova

Lista completă

Studiul național post-intervenție despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2020, pe un eșantion de 1142 de femei, incluzând la fel și o componentă calitativă sub formă de interviuri aprofundate realizate cu 30 de femei (25-61 de ani), 30 de medici și asistenți medicali și 15 experți în politici de sănătate.    

Studiul are o marjă de eroare de +/- 3% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

 

Lista completă

Studiul național post-intervenție despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2020, pe un eșantion de 1142 de femei, incluzând și o componentă calitativă sub formă de focus grupuri și interviuri aprofundate cu 30 de femei (25-61 de ani), 30 de medici și asistenți medicali și 15 experți în politici de sănătate. Studiul are o marjă de eroare de +/- 3% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

Lista completă

Pagini