Eşti aici

Implicarea civică şi participarea tinerilor     

Fiecare a treia persoană în R.Moldova se încadrează în categoria de vârstă de 14-35 ani, astfel este imperativ ca țara să investească în tineri pentru a valorifica dividendele demografice. UNFPA are un rol-cheie în elaborarea politicilor şi strategiilor naționale de tineret care promovează liderismul tinerilor, implicarea civică, dezvoltarea profesională, inclusiv mobilizarea tinerilor, atât în cadrul programelor școlare cât şi extra-școlare. 
UNFPA pledează pentru creşterea investițiilor pentru dezvoltarea şi bunăstarea tinerilor, ca premisă pentru progres. Sprijinim crearea şi funcționarea eficientă a rețelei naționale a Centrelor de tineret şi promovarea serviciilor/programelor de calitate pentru tineri la nivel local.  

Educație pentru sănătate și deprinderi de viață 

Cu o pondere semnificativă a părinților plecați la muncă peste hotare, în R.Moldova adolescenții şi tinerii au nevoie de sprijin pentru a avea o tranziție sigură spre maturitate, a evita comportamentele riscante şi a-şi realiza potențialulul deplin.  
UNFPA lucrează pentru a proteja fetele şi băieții de comportamente dăunătoare şi abuzuri, ajutându-i să ia decizii sănătoase pentru viitor. Sprijinim învățământul general şi profesional şi educația non-formală pentru a oferi tinerilor programe de calitate de formare a deprinderilor de viață şi educație de sănătate, pregătindu-i astfel pentru viața de adult şi piața forței de muncă.