Eşti aici

Eliminarea stereotipurilor de gen şi implicarea bărbaților

Stereotipurile de gen sunt adânc înrădăcinate în societatea moldovenească şi afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. Diviziunea rigidă a muncii în funcție de gen limitează rolul bărbaților la întreținerea familiei şi leagă femeile de rolul lor reproductiv, de educare a copiilor şi lucru casnic. 

UNFPA a lansat un program de schimbare a percepțiilor în societate cu privire la stereotipurile de gen şi de creare a unui mediu modern în R. Moldova, unde toate femeile şi toți bărbații se bucură de drepturi şi oportunități egale cu privire la viețile lor. UNFPA se concentrează pe implicarea bărbaților în schimbarea normelor sociale de gen prin diverse intervenții inovatoare, inclusiv crearea unei rețele a Cluburilor taților şi programe de schimb de experiențe între semeni, campanii de combatere a stereotipurilor de gen şi consolidarea capacității sistemelor de promovare a rolului bărbaților în îngrijiri pre- şi postnatale.      

Extinderea politicilor prietenoase familiilor în sectorul privat

Deşi cadrul normativ privind susținerea angajaților cu copii este destul de avansat în R. Moldova, în realitate puțini părinți beneficiază de formule flexibile de lucru şi puțin tați îşi iau concediu paternal. Drept rezultat, mai multe femei se confruntă cu o povară enormă în eforturile lor de a combina activitatea profesională cu viața de familie şi respectiv multe cupluri au mai puțini copii decât şi-ar fi dorit. 

UNFPA are un rol de lider în eforturile de schimbare a acestor practici în R.Moldova, colaborând cu sectorul privat pentru a crea politici prietenoase familiilor la locul de muncă şi pentru a lărgi oportunitățile disponibile femeilor.