Ensuring rights and choices for all

Știri

10 Iulie 2020

Datele demografice calitative ajută țările să depășească mai ușor orice criză

Datele demografice calitative joacă un rol important în gestionarea crizelor, inclusiv criza cauzată de COVID-19. Datorită ajustării statisticii naționale la practicile internaționale, R. Moldova a prezentat recent cele mai calitative statistici privind numărul populației, care este în scădere din cauza migrației. Acestea sunt

2 Iulie 2020

Elevii din învățământul profesional tehnic vor fi mai bine pregătiți pentru piața muncii prin dezvoltarea abilităților de viață

Peste șase mii de elevi din 12 instituții de Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT) din Republica Moldova vor avea șansa să obțină abilități de viață.   Abilitarea fetelor și a băieților din ÎPT va fi rezultatul unui proiect comun al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și

Foto simbol.

1 Iulie 2020

Un sistem informațional integrat va permite obținerea datelor demografice complexe în Republica Moldova

Biroul Național de Statistică (BNS) va dezvolta un sistem informațional integrat, care va oferi date statistice complexe și în timp util despre populație și migrație, inclusiv migrația internă și internațională. Acest sistem va permite valorificarea registrelor de stat, prin integrarea datelor despre populație, evenimente

Actual