Eşti aici

Despre UNFPA Moldova 

Despre UNFPA Moldova 

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) este principala agenție a Națiunilor Unite care lucrează pentru o lume în care fiecare sarcină este dorită, fiecare naștere este sigură și fiecare tânăr/tânără își poate realiza pe deplin potențialul. 

UNFPA activează în circa 150 de țări și teritorii din întreaga lume, inclusiv în circa 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală, iar în Republica Moldova este prezent din 1995, având deja peste 25 de ani de activitate.

UNFPA Moldova activează în următoarele domenii: 
●    sănătatea și drepturile sexuale și reproductive
●    împuternicirea adolescenților şi tinerilor  
●    egalitatea de gen 
●    populația şi dezvoltarea

Prioritatea noastră în Republica Moldova rămâne a fi asigurarea serviciilor vitale de sănătate sexuală şi reproductivă, în special în situații de criză precum este pandemia de COVID-19, schimbarea normelor sociale de gen și promovarea echității sociale. 

Ajutăm țara să răspundă provocărilor demografice prin îmbunătățirea datelor despre populație pentru a înțelege mai bine şi a aborda mai eficient schimbările demografice, crearea rezilienței demografice prin programe de solidaritate între generații, îmbătrânire activă şi politici prietenoase familiei la locul de muncă.

Ne focusăm pe grupurile cele mai vulnerabile şi excluse, cum ar fi femeile şi tinerii cu dizabilități, persoanele afectate de HIV, vârstnicii, familiile cu venituri mici, minoritățile etnice şi sexuale, promovându-le drepturile şi necesitățile şi asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă.

Programul de țară UNFPA Moldova 2018-2022

UNFPA Moldova activează în baza Programului de țară de cinci ani, semnat cu Guvernul Republicii Moldova. Actualmente implementăm activitățile celui de-al treilea ciclu (2018-2022) şi lucrăm asupra elaborării următorului Program de țară pentru anii 2023-2027. Programul de țară este elaborat cu participarea largă a actorilor naționali şi în corespundere cu prioritățile naționale, Cadrul de Parteneriat ONU pentru Dezvoltarea Durabilă şi Agenda 2030. Programul are drept scop sprijinirea femeilor şi tinerilor în realizarea sănătății sexuale şi reproductive, promovarea egalității de gen şi împuternicirea tinerilor, fortificarea rezilienței demografice a țării, dezvoltarea dialogului inter-generațional între tineri şi vârstnici, furnizarea datelor statistice de calitate despre dinamica populației. 

Programul de țară al UNFPA este parte a Cadrului de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018–2022, semnat de Guvernul Republicii Moldova şi Organizația Națiunilor Unite. 
 

Patru piloni ai Programului de țară:

 Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive

Împuternicirea adolescenților şi tinerilor

Egalitatea de gen și abilitarea femeilor

Populația şi dezvoltarea