Publicații

Publicații noi

Datorită acestui proiect, sistemul național de statistică va fi transformat într-un registru bazat pe date și se va contribui la realizarea mai multor ODD-uri naționale. Îmbunătățirea preciziei și isponibilității datelor administrative este un angajament stipulat în Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2020 și recomandat de Eurostat, ca parte a Evaluării Globale Adaptate a sistemului național de date statistice oficiale al Moldovei. Din experiența țărilor dezvoltate care își creează sistemul statistic în baza unui registru de date, o platformă de interoperabilitate pentru schimbul de date administrative sporește oportunitatea, reduce costurile și oferă estimări mai precise și mai detaliate pentru diferite sub-populații, inclusiv grupuri vulnerabile. Registrul statistic al populației va fi o piatră de temelie pentru pregătirea viitorului recensământ al populației și locuințelor în runda mondială 2020, iar pe termen lung va sprijini Biroul Național de Statistică la trecerea de la recensământul tradițional la cel pe bază de registru.

Lista completă

Standardul de organizare și funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, a fost elaborat de către grupul de lucru cu implicarea activă în procesul consultativ a instituţiilor guvernamentale și neguvernamentale ce activează în domeniul prevenirii HIV/SIDA și ITS. Standardul respectiv asigură implementarea actelor normative existente cu privire la infecţia HIV și se bazează pe recomandările internaţionale elaborate de către OMS, UNAIDS, UNFPA și alte organizaţii internaţionale, precum și pe o serie de ghiduri și standarde operaţionale care reglementează furnizarea de servicii de reducere a riscurilor de infectare cu HIV a populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri.

Standardul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în cadrul Planului Comun al ONU privind SIDA. Acest document nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, UNAIDS, sau al oricărei alte organizații afiliate.

Lista completă

Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 555 din 16.06.2020 cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vîrstă reproductivă cu contraceptive. 

Prevederile Regulamentului sunt aplicate în orice context, inclusiv în cazul situațiilor de criza umanitară, situații excepționale, sau urgențe de sănătate publică.

Regulamentul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul oferit de UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Acest document nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, sau al oricărei alte organizații afiliate.

Lista completă

Standardul de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova este destinat tuturor prestatorilor de servicii medicale implicați în screening-ul cervical. Documentul oferă detalii despre acțiunile care trebuie întreprinse de către serviciile de sănătate și modul în care trebuie să interacționeze acestea pentru a asigura un serviciu de screening de înaltă calitate pentru femeile din Moldova.

Standardul este destinat tuturor specialiștilor medicali implicați în procesul de screening cervical: medicilor de familie și asistenților medicali din instituții care prestează servicii de asistență medicală primară, patologilor, citopatologilor și laboranților responsabili pentru citologie și histologie, colposcopiștilor responsabili de examinarea și tratarea leziunilor cervicale identificate în cadrul programului de screening de col uterin, oncoginecologilor, precum și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ medical, studenților, medicilor rezidenți în proces de instruire.

Standardul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Proiectului „Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”, susținut de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Asociația Internațională pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin (ICCPA) și alți parteneri.   

Lista completă

Cum creăm servicii mai accesibile pentru tineri?

Lista completă

Cum organizăm serviciul de voluntariat în Centrele de tineret?

Lista completă

Cum devine împuternicirea tinerilor realitate la nivel de comunitate?

Lista completă

Epidemiile afectează femeile și bărbații în mod diferit, iar pandemiile agravează inegalitățile existente pentru femei și fete, precum și discriminarea altor grupuri marginalizate, cum ar fi persoanele cu dizabilități și cele care trăiesc în sărăcie extremă. Această problemă trebuie luată în considerare, având în vedere consecințele diferite ale detectării bolii și accesului la tratament pentru femei și bărbați.

Lista completă

Evaluarea progresului în fortificarea serviciilor oferite de instituțiile medicale și ONG-urile care lucrează cu populațiile cheie din Republica Moldova, în conformitate cu abordările cuprinzătoare din cadrul programelor de prevenire a HIV și IST cu populațiile cheie (IDUIT, SWIT, MSMIT și TRANSIT), a fost efectuată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, în cadrul Planului comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF 2019, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de implementare al UNFPA „Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate” (Centrul PAS).

Raportul reflectă principalele constatări ale reevaluării post-intervenție (formare), care evidențiază progresul în consolidarea serviciilor de prevenire a HIV prestate de reprezentanții ONG-urilor și instituțiile de asistență medicală care lucrează cu populațiile cheie, în conformitate
cu recomandările internaționale stipulate în Instrumentele complexe de implementare HIV pentru populațiile cheie (SWIT, MSMIT, TRANSIT și IDUIT).

Lista completă

Republica Moldova are o rețea de Centre de tineret cu spații sigure și prietenoase pentru tineri, oferind oportunități de dezvoltare personală, participare, petrecere a timpului liber și socializare.

Lista completă

Pagini