Publicații

Publicații noi

 „Indicele Integral Teritorial de Securitate Demografică: dinamica în anii 2014-2016” prezintă situația demografică a raioanelor țării în plan comparativ, fiind examinate patru aspecte cheie: tendințele demografice, sănătatea populației, siguranța socială și ocuparea forței de muncă, fiind lansat de Centrul de Cercetări Demografice în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și UNFPA, Fondul ONU pentru Populație. 

Lista completă
Acest document a fost elaborat ca răspuns la necesitatea introducerii unor standarde privind educația sexuală și reprezintă un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății.
Lista completă
Prezentul ghid descrie procesul de elaborare a unui program național sau subnațional de educaţie sexuală în școli în baza standardelor OMS/BzgA privind educaţia sexuală în Europa. Acest ghid oferă recomandări privind introducerea noilor programe de educaţie sexuală sau îmbunătăţirea celor existente.
Lista completă

Pagini