Publicații

Publicații noi

Acest document a fost elaborat ca răspuns la necesitatea introducerii unor standarde privind educația sexuală și reprezintă un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății.
Full review
Prezentul ghid descrie procesul de elaborare a unui program național sau subnațional de educaţie sexuală în școli în baza standardelor OMS/BzgA privind educaţia sexuală în Europa. Acest ghid oferă recomandări privind introducerea noilor programe de educaţie sexuală sau îmbunătăţirea celor existente.
Full review

Analiza situaţională în Republica Moldova

Full review

Pages