Publicații

Publicații noi

Această publicație a fost elaborată de UNFPA Moldova în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru a informa părinții și elevii despre disciplina opțională Educație pentru sănătate și a spori interesul față de conținutul acesteia. Disciplina oferă informație detaliată și comprehensivă despre dezvoltarea fetelor și băieților în adolescență, inclusiv promovează modul de viață sănătos cu ajutorul sportului, nutriției echilibrate, comportamentelor fără risc. Dacă părinții își doresc copii sănătoși și pregătiți pentru viață, atunci această disciplină  îi ajută foarte mult.  

Lista completă

Cercetarea calitativă „Sarcina în adolescență în Republica Moldova” a fost realizată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, de comun cu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS RESEARCH” în cooperare cu și finanțat de către Fondul ONU pentru Populație, în cadrul Programului de țară UNFPA Moldova 2018-2022.
Acest raport nu neapărat prezintă punctul de vedere al UNFPA, al Organizației Națiunilor Unite sau al oricărei alte organizații afiliate.

Lista completă

În premieră pentru Republica Moldova, UNFPA Moldova, împreună cu Platforma media Suntparinte.md, lansează Campania “Let’s Talk”! (Hai să vorbim!), pentru a vorbi deschis despre drepturile și sănătatea reproductivă și a sparge stereotipurile. 

Campania Let’s Talk Moldova implică parteneri naționali și locali din diverse domenii, inclusiv factori de decizie, societatea civilă, părinți și tineri, media, influenceri, sectorul privat, pentru a face schimb de idei și practici bune și a explora rolul fiecăruia în schimbarea situației. În Republica Moldova, “Let’s Talk” se aliniază și aniversării de 25 de ani de la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo, eveniment ce a revoluționat abordarea drepturilor și sănătății reproductive, punând accent pe alegerea liberă a fiecărei persoane de a-și planifica familia și viața.

Lista completă

Activitățile se desfășoară în lunile august-septembrie și presupun mobilizare comunitară pentru promovarea educației pentru sănătate a tinerilor. Acestea vin să susțină Campania ”Educația pentru sănătate-dreptul meu, alegerea mea”, lansată în anul 2018 și continuată în 2019.

Lista completă

Fondul Comun, în valoare de circa 1,5 milioane USD, a fost creat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în 2017. În anul 2018 Guvernul Elveției s-a alăturat Fondului Comun cu o contribuție financiară adițională de 1 milion USD.  Fondul Comun vine să sporească nivelul de participare și implicare civică a tinerilor în comunități. În acest sens, în perioada 2017-2022, are loc dezvoltarea rețelei Centrelor de tineret din țară și sunt create parteneriate dintre Școală-Centru de tineret-alți actori locali. 

Lista completă

Acest fact-sheet prezintă situația succintă cu privire la cauzele și consecințele fenomenului sarcinilor timpurii în Republica Moldova. De asemenea, sunt prezentate soluții și acțiuni întreprinse la nivel național pentru diminuarea acestui fenomen. Materialul a fost elaborat de UNFPA Moldova în baza datelor și evidențelor disponibile la nivel național și internațional. 

Lista completă

Raportul de evaluare inițială "Capacitățile instituționale ale Centrelor de tineret din Republica Moldova” a fost elaborat cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate. 

Lista completă

Materialul a fost realizat de Centrul Analitic Independent „Expert – Grup” în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate.

Lista completă

Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu populații cheie și a prestatorilor de servicii medicale din Moldova a fost realizată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Planului Comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de Implementare al UNFPA – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Lista completă

Studiul național despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2018, pe un eșantion de 1226 de femei, incluzând și o componentă calitativă sub formă de focus grupuri și interviuri aprofundate cu 51 de femei (25-61 de ani), 40 de medici și 15 experți în sănătate publică. Rezultatele Studiului vor fi utilizate pentru elaborarea unei strategii de comunicare pentru schimbare de comportament a femeilor din grupul țintă, precum și pentru luarea deciziilor informate și bazate pe dovezi pentru prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova. Studiul are o marjă de eroare de +/- 2,8% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

Lista completă

Pagini