Publicații

Publicații noi

Un rezultat anormal la testul Papanicolau semnificăfaptul că au fost găsite celule anormale la nivelulcolului uterin. De obicei, aceste modificări suntnesemnificative și nu înseamnă că aveți cancer.Totuși, ele reprezintă un semnal de alarmă șiaceastă afectare trebuie urmărită cu atenție. Pașii de urmat, după obținerea unui rezultatanormal al testului Papanicolau, constau înrepetarea testului Papanicolau sau o examinaremai amănunțită a colului uterin printr-ocolposcopie.

Lista completă

Cancerul de col uterin este cauzat de un virus numitVirusul Papilloma Uman (HPV). HPV se răspândește în special prin contact sexual.De regulă, majoritatea adulților contractează HPV laun moment dat în viața lor. Majoritatea infecțiilor cu HPV nu prezintă simptomeși se vindecă de la sine. Totuși, la unele femei,infecția nu trece de la sine, și aceste femei prezintăun risc sporit de apariție a cancerului de col uterin.

Lista completă

Reţeaua de tineri educatori de la egal la ega

Lista completă
Raportul privind Situația Populației Lumii 2016

La începutul epocii Agendei 2030, așa cum ne-am angajat să punem în aplicare Obiectivele de dezvoltare durabilă, succesul nostru va fi, în multe privințe depind de faptul dacă suntem capabili să asigurăm realizarea potențialul generații de fete, care au 10 ani astăzi. Visele și aspirațiile fetelor prezentate în Raportul privind Situația Populației Lumii 2016, servește drept un apel puternic la acțiune pentru guverne, societatea civilă și comunitatea internațională, pentru profesori, lucrători în domeniul sănătății și a părinților, pentru a crea condițiile necesare pentru ca aceste fete să-și realizeze pe deplin potențialul.

 
 

Lista completă

Portrete regionale și date, care suplimentează Raportul UNFPA privind Situația populației lumii în 2016.

Lista completă

Raportul de evaluare al Programului național strategic în domeniul securității demografice 2011 – 2025 este elaborat de o echipă de consultanți naționali sub conducerea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, care s-a ghidat de îndrumările tehnice ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și UNFPA, Fondul ONU pentru populație și susținerea financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Evaluarea oferă tuturor părților interesate oportunitatea de a regândi și corecta direcția răspunsului de politici pentru provocările demografice principale din Moldova.

Lista completă

Raportul de evaluare al Programului național strategic în domeniul securității demografice 2011 – 2025 este elaborat de o echipă de consultanți naționali sub conducerea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, care s-a ghidat de îndrumările tehnice ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și UNFPA, Fondul ONU pentru populație și susținerea financiară din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Evaluarea oferă tuturor părților interesate oportunitatea de a regândi și corecta direcția răspunsului de politici pentru provocările demografice principale din Moldova.

Lista completă

Pagini