Eşti aici

Publicații noi

Planificare Familială: Ghid practic pentru furnizorii de servicii de planificare familială

Publicații

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a acordat drepturile de traducere pentru ediţia în limba română Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, care este singurul responsabil pentru calitatea şi acurateţea traducerii în limba română. În cazul oricărei neconcordanţe între ediţia în limba engleză şi cea în limba română, ediţia originală în limba engleză va fi ediţia obligatorie şi autentică. Ediţia în limba română a fost realizată cu sprijinul financiar al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie.

 © 2020 Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii

Full review

Tinerii se implică - comunitatea de dezvoltă

Publicații

Vrei să participi la dezvoltarea localității tale?

Full review

Raportul de Evaluare a Cheltuielilor Destinate Sectorului de Tineret a APL-urilor de Nivelul II

Raport anual

Raportul prezintă structura cheltuielilor pentru sectorul de tineret la nivelul APL-urilor de nivelul II și analizează finanțarea cheltuielilor și administrarea finanțelor domeniului de tineret.

Full review

Îndrumar de informare a prestatorilor de servicii în standarde și acreditarea serviciilor în contextul HIV

Publicații

Această publicație a fost elaborată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în baza asistenței oferite de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în cadrul Planului Comun al ONU privind SIDA. 

Full review

Protocoalele Clinice Standardizate privind Planificarea Familială/ Metodele de Contracepție în Republica Moldova

Rapoarte tehnice și document

Protocoalele Clinice Standardizate privind Planificarea Familială/ Metodele de Contracepție au fost elaborate sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Această publicație a fost tipărită cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și al Programului Comun al Națiunilor Unite privind HIV/ SIDA (UNAIDS) și nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, UNAIDS sau al oricărei alte organizații afiliate.

Full review

Programul de Reziliență Demografică pentru Europa de Est și Republica Moldova

Publicații

Secretarul General al ONU a identificat schimbarea demografică drept una dintre cele cinci mega tendințe care ne modelează viitorul comun. Prin schimbări demografice trec, într-un fel sau altul, toate țările: în unele părți ale lumii se înregistrează o creștere demografică continuă, în altele – îmbătrânirea demografică și declinul demografic, iar în altele – rate accelerate ale migrației și urbanizării.

Această publicație descrie modalitățile prin care țările din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale, inclusiv Republica Moldova, pot face față schimbărilor demografice rapide, oferind soluții pentru a transforma provocările în oportunități. 

Această publicație a fost elaborată de Oficiul Regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală și adaptată în limba română de către Biroul UNFPA în Republica Moldova

Full review

Studiu KAP post-intervenție privind cunoștințele, atitudinile și practicile față de prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova

Rapoarte tehnice și document

Studiul național post-intervenție despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2020, pe un eșantion de 1142 de femei, incluzând la fel și o componentă calitativă sub formă de interviuri aprofundate realizate cu 30 de femei (25-61 de ani), 30 de medici și asistenți medicali și 15 experți în politici de sănătate.    

Studiul are o marjă de eroare de +/- 3% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

 

Full review

Infografic: Studiul național post-intervenție despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin

Publicații

Studiul național post-intervenție despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2020, pe un eșantion de 1142 de femei, incluzând și o componentă calitativă sub formă de focus grupuri și interviuri aprofundate cu 30 de femei (25-61 de ani), 30 de medici și asistenți medicali și 15 experți în politici de sănătate. Studiul are o marjă de eroare de +/- 3% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

Full review

COVID-19 și TINERII: Efectele pandemiei asupra participării tinerilor

Raportul situației

Analiza măsoară impactul crizei pandemice asupra nivelului de implicare civică a tinerilor din Moldova, în special a dinamicii activismului tinerilor cu o participare înaltă.

Full review

COVID-19 și tinerii: Efectele pandemiei asupra bunăstării psiho-emoționale

Raportul situației

Cercetarea a fost elaborată în baza analizei cantitative a rezultatelor unui sondaj de opinie condus în rândul tinerilor cu vârsta de 15-24 ani.

 

Full review

Pagini