Publicații

Publicații noi

Fondul Comun, în valoare de circa 1,5 milioane USD, a fost creat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în 2017. În anul 2018 Guvernul Elveției s-a alăturat Fondului Comun cu o contribuție financiară adițională de 1 milion USD.  Fondul Comun vine să sporească nivelul de participare și implicare civică a tinerilor în comunități. În acest sens, în perioada 2017-2022, are loc dezvoltarea rețelei Centrelor de tineret din țară și sunt create parteneriate dintre Școală-Centru de tineret-alți actori locali. 

Lista completă

Acest fact-sheet prezintă situația succintă cu privire la cauzele și consecințele fenomenului sarcinilor timpurii în Republica Moldova. De asemenea, sunt prezentate soluții și acțiuni întreprinse la nivel național pentru diminuarea acestui fenomen. Materialul a fost elaborat de UNFPA Moldova în baza datelor și evidențelor disponibile la nivel național și internațional. 

Lista completă

Raportul de evaluare inițială "Capacitățile instituționale ale Centrelor de tineret din Republica Moldova” a fost elaborat cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate. 

Lista completă

Materialul a fost realizat de Centrul Analitic Independent „Expert – Grup” în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate.

Lista completă

Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu populații cheie și a prestatorilor de servicii medicale din Moldova a fost realizată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Planului Comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de Implementare al UNFPA – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Lista completă

Studiul național despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2018, pe un eșantion de 1226 de femei, incluzând și o componentă calitativă sub formă de focus grupuri și interviuri aprofundate cu 51 de femei (25-61 de ani), 40 de medici și 15 experți în sănătate publică. Rezultatele Studiului vor fi utilizate pentru elaborarea unei strategii de comunicare pentru schimbare de comportament a femeilor din grupul țintă, precum și pentru luarea deciziilor informate și bazate pe dovezi pentru prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova. Studiul are o marjă de eroare de +/- 2,8% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

Lista completă

Aceste istorii au fost documentate pentru expoziția cu genericul “Nu dați vina pe haine”, care prezintă hainele reconstituite ale nouă femei și fete adolescente din Republica Moldova, în momentul în care au fost abuzate sau hărțuite sexual. Expoziția atrage atenția, astfel, asupra stereotipurilor din societatea noastră, care planează în jurul fenomenului violenței sexuale, având scopul să le combată. Istoriile sunt bazate pe cazuri reale asistate de către Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada”, Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelori Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane și Universitatea de Stat din Moldova. 

Lista completă

Studiul național despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova a fost realizat în toamna anului 2018, pe un eșantion de 1226 de femei, incluzând și o componentă calitativă sub formă de focus grupuri și interviuri aprofundate cu 51 de femei (25-61 de ani), 40 de medici și 15 experți în sănătate publică.   

Studiul are o marjă de eroare de +/- 2,8% și a fost realizat de compania Magenta Consulting sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului “Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova”.

Lista completă

Plan sistematizat al activităților comunitare în cadrul campaniei: Educația pentru sănătate – dreptul meu, alegerea mea, organizată cu suportul UNFPA, Ambasadei Olandei și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și A.O. ”Parteneriate pentru fiecare copil”. 

 

Lista completă

Această publicație prezintă sumarul Raportului global UNFPA Starea Populației Lumii 2018 despre fertilitatea la nivel mondial și în R. Moldova, precum și recomandările pentru atingerea numărului dorit de copii.

Lista completă

Pagini