Standardul de organizare și funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri

Numărul de pagini: 55

Data publicării: 31 Iulie 2020

Autor: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, UNFPA Moldova

Standardul de organizare și funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, a fost elaborat de către grupul de lucru cu implicarea activă în procesul consultativ a instituţiilor guvernamentale și neguvernamentale ce activează în domeniul prevenirii HIV/SIDA și ITS. Standardul respectiv asigură implementarea actelor normative existente cu privire la infecţia HIV și se bazează pe recomandările internaţionale elaborate de către OMS, UNAIDS, UNFPA și alte organizaţii internaţionale, precum și pe o serie de ghiduri și standarde operaţionale care reglementează furnizarea de servicii de reducere a riscurilor de infectare cu HIV a populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri.

Standardul a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu suportul oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în cadrul Planului Comun al ONU privind SIDA. Acest document nu prezintă neapărat punctul de vedere al UNFPA, UNAIDS, sau al oricărei alte organizații afiliate.