Planificare Familială: Ghid practic pentru furnizorii de servicii de planificare familială

Numărul de pagini: 460

Data publicării: 22 ianuarie 2021

Autor: © 2007, 2008, 2011, 2018 Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg/Centrul pentru Programe de Comunicare

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a acordat drepturile de traducere pentru ediţia în limba română Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, care este singurul responsabil pentru calitatea şi acurateţea traducerii în limba română. În cazul oricărei neconcordanţe între ediţia în limba engleză şi cea în limba română, ediţia originală în limba engleză va fi ediţia obligatorie şi autentică. Ediţia în limba română a fost realizată cu sprijinul financiar al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie.

Planificare familială: Ghid practic pentru furnizorii de servicii de planificare familială © 2020 Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii