Eşti aici

Fișă de proiect: Îmbunătățirea disponibilității administrative pentru urmărirea progresului agendei CIPD în cadrul ODD-rilor

Datorită acestui proiect, sistemul național de statistică va fi transformat într-un registru bazat pe date și se va contribui la realizarea mai multor ODD-uri naționale. Îmbunătățirea preciziei și isponibilității datelor administrative este un angajament stipulat în Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național 2020 și recomandat de Eurostat, ca parte a Evaluării Globale Adaptate a sistemului național de date statistice oficiale al Moldovei. Din experiența țărilor dezvoltate care își creează sistemul statistic în baza unui registru de date, o platformă de interoperabilitate pentru schimbul de date administrative sporește oportunitatea, reduce costurile și oferă estimări mai precise și mai detaliate pentru diferite sub-populații, inclusiv grupuri vulnerabile. Registrul statistic al populației va fi o piatră de temelie pentru pregătirea viitorului recensământ al populației și locuințelor în runda mondială 2020, iar pe termen lung va sprijini Biroul Național de Statistică la trecerea de la recensământul tradițional la cel pe bază de registru.