Evaluarea progresului în fortificarea serviciilor oferite de instituțiile medicale și ONG-rile care lucrează cu populațiile cheie din Republica Moldova

Numărul de pagini: 50

Data publicării: 3 februarie 2020

Autor: PAS Centru

Evaluarea progresului în fortificarea serviciilor oferite de instituțiile medicale și ONG-urile care lucrează cu populațiile cheie din Republica Moldova, în conformitate cu abordările cuprinzătoare din cadrul programelor de prevenire a HIV și IST cu populațiile cheie (IDUIT, SWIT,
MSMIT și TRANSIT), a fost efectuată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, în cadrul Planului comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF 2019, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de implementare al UNFPA „Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate” (Centrul PAS).

Raportul reflectă principalele constatări ale reevaluării post-intervenție (formare), care evidențiază progresul în consolidarea serviciilor de prevenire a HIV prestate de reprezentanții ONG-urilor și instituțiile de asistență medicală care lucrează cu populațiile cheie, în conformitate
cu recomandările internaționale stipulate în Instrumentele complexe de implementare HIV pentru populațiile cheie (SWIT, MSMIT, TRANSIT și IDUIT).