Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu populațiile-cheie și cu prestatorii de servicii medicale în Republica Moldova

Numărul de pagini: 65

Data publicării: 15 ianuarie 2019

Autor: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)

Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu populații cheie și a prestatorilor de servicii medicale din Moldova a fost realizată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Planului Comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de Implementare al UNFPA – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).