Știri

Un nou Regulament privind asigurarea grupurilor vulnerabile cu mijloace moderne de contracepție, în vigoare în Republica Moldova

7 august 2020

Regulamentul cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vîrstă reproductivă cu contraceptive are scopul de a asigura accesul populației de vârstă reproductivă, în special a persoanelor din grupurile vulnerabile, la contraceptive moderne, cu posibilitatea alegerii metodei de contracepție de predilecție, în funcție de necesitate și indicații medicale, pentru nașterea planificată a copiilor într-un număr dorit și la o etapă oportună a vieții.

 

Documentul oferă detalii despre acțiunile ce trebuie întreprinse de către furnizorii de servicii de planificare familială, privind estimarea necesităților grupurilor vulnerabile în mijloace moderne de contracepție, asigurarea lanțului de aprovizionare și gestionare a stocurilor de contraceptive procurate din Bugetul de Stat pentru grupurile vulnerabile ale populației în cadrul Programului National privind Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive 2018-2022, la fel și modalitatea de distribuire a acestora beneficiarilor finali, inclusiv în contextul situațiilor de urgență de sănătate publică.

 

Totodată, Regulamentul specifică rolul și modul în care trebuie să interacționeze instituțiile din cadrul sistemului de sănătate și colaborarea acestora cu alți parteneri la nivel național si local, pentru a asigura creșterea nivelului de informare a celor 12 categorii de grupuri vulnerabile ale populației despre disponibilitatea mijloacelor moderne de contracepție ce pot fi accesate gratuit, la adresarea în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară.

 

În vederea facilitării implementării Regulamentului, prevederile acestuia sunt discutate împreună cu alte subiecte, cu medicii de familie atât din mediul urban, cât și cel rural, la fel și cu medicii ginecologi din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Cabinetelor de Sănătate a Reproducerii, în cadrul unui extins program de informare la distanță desfășurat la nivel național pe parcursul anului curent, începând cu 14 iulie  2020.

 

Iar pentru a facilita informarea grupurilor vulnerabile ale populației despre importanța serviciilor de planificare familială și eligibilitatea lor pentru accesarea gratuită a mijloacelor moderne de contracepție prin adresarea la instituțiile de asistență medicală primară a fost elaborat și promovat materialul video ce reflectă prevederile Regulamentului.

 

Planificarea familială este parte a serviciilor esențiale de sănătate, iar asigurarea acoperirii universale și a accesului continuu al populației, în special al grupurilor vulnerabile la servicii de planificare familială și mijloace moderne de contracepție, este de o importanță primordială, în orice context, inclusiv în cazul situațiilor de criză umanitară, situații excepționale sau urgențe de sănătate publică.

 

Regulamentul cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vîrstă reproductivă cu contraceptive a fost elaborat sub egida Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale, cu suportul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în colaborare cu Centrul de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală din cadrul Institutului Mamei și Copilului, printr-un larg proces consultativ al tuturor instituțiilor ce desfășoară activități, sau furnizează servicii  în domeniul planificării familiale.