News

Tinerii lideri din Moldova își asumă angajamente pentru a susține agenda Conferinței pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo

31 Iulie 2019

30 de tineri lideri, membri ai Consiliilor Locale ale Tinerilor și ai Centrelor de tineret din Republica Moldova, au participat la o sesiune de consultare dedicată celei de-a 25-a aniversări a Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo (CIPD). Aceștia au discutat despre drepturile și oportunitățile tinerilor din ultimii 25 de ani, cu accent pe sănătatea sexuală și reproductivă, și s-au angajat să depună eforturi pentru a face schimbări în comunitățile lor.


Victoria Boțan este o promotoare activă a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Victoria Boțan, o tânără cu dizabilitate locomotorie, care a moderat discuția, a provocat grupul să se gândească la posibilitățile și barierele cu care se confruntă tinerii din grupurile vulnerabile, în special cei cu dizabilități, cei care trăiesc cu HIV ori sunt de altă etnie.

 „Fiind o persoană cu dizabilități, trebuie să admit că noi încă ne confruntăm cu dificultăți în exercitarea drepturilor noastre. Accesul la serviciile de sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, este un drept fundamental al omului. Însă acest drept ne este adesea îngrădit din cauza infrastructurii slab dezvoltate și a atitudinii negative. Noi trebuie să promovăm demnitatea umană și egalitatea de șanse pentru toți, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă”, a spus Victoria.

Tinerii au fost de acord că în ultimii 25 de ani în Moldova s-au produs schimbări pozitive pentru ei, în special în domeniul educației și al sănătății. Cu toate acestea, progresele realizate nu au ajuns la toți tinerii din țară.


Progresele realizateîn ultimii ani nu au ajuns la toți tinerii din țară, afirmă tinerii lideri.

Cea mai mare provocare rămâne accesul la informații, educație și servicii de calitate privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, în parte din cauza tabuurilor și a stereotipurilor din societate. 

Problema sarcinilor și a nașterilor în rândul adolescentelor continuă să fie gravă în Moldova. În fiecare an, peste 2.000 de tinere devin mame, iar acest lucru afectează dezvoltarea lor personală și profesională, devenind mai vulnerabile la violență și sărăcie pe viitor.

„Acest lucru se întâmplă din cauză că tinerilor le este în continuare rușine să vorbească cu părinții și profesorii lor despre sexualitate și sănătatea și drepturile reproductive. Ei obțin aceste informații de pe internet, care nu sunt întotdeauna veridice”, a spus Dumitru, educator de la egal la egal Y-PEER.


Dumitru, educator Y-PEER, pledează pentru drepturile sexuale și reproductive ale tinerilor.

Ana, lucrătoare de tineret la Centrul de tineret din Ungheni a adăugat: „Sarcina la adolescente este rezultatul lipsei de informații, a abuzurilor sexuale și a comportamentelor greșite”, care trebuie abordate în continuare.

Tinerii au fost de acord că au nevoie de acces la o educație pentru sănătate de calitate în școli, în timp ce profesorii trebuie să fie pregătiți să vorbească deschis pe aceste subiecte. Societatea la fel trebuie să-și schimbe atitudinile, să promoveze egalitatea de gen, să accepte diferențele.

La final, tinerii au fost provocați să se gândească la măsurile pe care le pot întreprinde, individual și în grup, pentru a schimba situația din Moldova și a realiza agenda CIPD.

Ei și-au asumat angajamentul să desfășoare campanii de sensibilizare și advocacy, să promoveze empatia, să se pronunțe public pentru drepturile și necesitățile lor.

Noi, tinerii din Moldova, ne asumăm angajamentul să finalizăm programul CIPD prin:

1. Implicarea activă în eforturile de advocacy și promovare a drepturilor tinerilor prin educația de la egal la egal privind sănătatea sexuală și reproductivă, participarea activă în rețelele societății civile, de tineret și locale.

2. Acționarea în mod colectiv și încurajarea celorlalți să ofere acces egal la serviciile de educație, sănătate, angajare și sociale pentru toți tinerii, mai ales pentru cei care sunt lăsați în urmă într-o societate unde cu toții avem șanse egale în Moldova.

3. Informarea și creșterea gradului de sensibilizare în comunități despre toleranța și nediscriminarea față de persoanele care trăiesc cu HIV, minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități, tineri.

4. Folosirea inovațiilor în educarea tinerilor, mai ales a celor din grupuri vulnerabile, să evite comportamentele riscante, sarcinile în rândul adolescentelor, HIV.

5. Exprimarea clară, la forumurile locale, naționale și globale, a drepturilor sexuale și reproductive ale tinerilor.

6. Colaborarea cu autoritățile locale pentru a se asigura că centrele de tineret dispun de spații prietenoase și accesibile pentru dezvoltarea tuturor tinerilor din Moldova.

 Sesiunea de consultare a CIPD a fost organizată în cadrul taberei de vară pentru tineret, susținută de către UNFPA Moldova, ca parte a „Fondului comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și UNFPA privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor”.


Tinerii și-au luat angajamente să schimbe lucrurile spre bine în comunitățile lor.