comunicat de presa

Sistemele de sănătate pe care le vom reconstrui după pandemie, trebuie să fie accesibile pentru toți

3 decembrie 2020

Mesajul Directoarei Executive UNFPA, Dr. Natalia Kanem

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

3 Decembrie, 2020

Peste un miliard de persoane: atât de mulți trăiesc astăzi cu o dizabilitate. Unele dizabilități sunt evidente, dar nu toate. De exemplu, dizabilitățile de învățare și tulburările mentale pot împiedica participarea deplină și eficientă în societate. Adesea nerecunoscute, aceste dizabilități pot complica și mai mult viața unei persoane într-o lume care nu este accesibilă.

Astăzi, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, ne angajăm să construim o lume accesibilă tuturor. Pentru ca acest lucru să devină realitate este nevoie să înlăturăm barierele persistente, care exclud prea multe persoane. Să privim dincolo de presupunerile despre cum arată „o dizabilitate”. Să asigurăm o participare deplină a persoanelor cu dizabilități și să respectăm principiul „nimic despre noi, fără noi”.

Cum ne putem asigura că toată lumea își realizează drepturile și beneficiază de oportunități egale? Ce trebuie să se întâmple pentru ca serviciile să fie accesibile, iar șansele să fie egale pentru fiecare persoană? Cum eliminăm din societate stigma și discriminarea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități?

Pe măsură ce încercăm să atingem Obiectivele Globale până în anul 2030, acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundem și să acționăm urgent pentru satisfacerea lor.

Persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca toate persoanele, așa cum se afirmă în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Toate țările ar trebui să aibă politici și servicii de sănătate sexuală și reproductivă pe deplin incluzive. Acestea trebuie să remedieze lacunele existente în accesul la contraceptive și la îngrijirea ginecologică de bază. Eforturile noastre de a pune capăt violenței bazate pe gen trebuie să abordeze vulnerabilitățile acute care pun femeile și fetele cu dizabilități la un risc mai mare de violență.

Noi, cei de la UNFPA, ne intensificăm eforturile pentru a acorda prioritate drepturilor și nevoilor persoanelor cu dizabilități în tot ceea ce facem, inclusiv în eforturile noastre de răspuns la COVID-19. Prin intermediul programului global „Noi decidem”, elaborăm evidențe solide și linii directoare pentru ca incluziunea persoanelor cu dizabilități să fie una sistematică și bazată pe drepturile omului.

În viitor, pe măsură ce lumea regândește funcționarea sistemelor de sănătate și altor sisteme după pandemia, avem șansa de a aborda inegalitățile, discriminarea și excluziunea pe care le-a scos în evidență COVID-19. Să profităm de această ocazie pentru a atinge o acoperire universală cu servicii de bază, care să susțină drepturile fundamentale, bunăstarea și demnitatea tuturor.