Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Moldova 

Dr. Rita Columbia are 20 de ani de experiență în domeniul sănătății, populației și dezvoltării, în managementul programelor și serviciilor de advocacy în sectorul public și cel non-guvernamental, dar și în cadrul UNFPA. Ea și-a început cariera profesională în calitate de medic. În anul 1997 ea s-a alăturat organizației Pathfinder International în poziția de șefă a Programului de țară în Kazahstan. Câțiva ani mai târziu ea a devenit coordonatoare națională pentru UNFPA în Kazahstan și mai apoi a trecut la o funcție internațională, și anume manager de program în rețeaua europeană IPPF, ce oferă asistență pentru 39 de asociații membre ale IPPF în Europa și Asia Centrală. Ea a lucrat și în calitate de director de program și de servicii cu partenerii pentru Fundația Internațională pentru Tineret ce oferă sprijin pentru 200 de organizații partenere din întreaga lume. În 2009 ea a revenit la UNFPA în calitate de consilier regional în domeniul sănătății sexuale și reproductive pentru Europa de Est și Asia Centrală, și mai târziu s-a alăturat echipei UNFPA din New York. Dr. Rita Columbia deține o diplomă de studii medicale de la Universitatea de Stat de Medicină din Almatî, o diplomă de studii de master în domeniul administrării publice de la Institutul de Management, Economie şi de Cercetare Strategică din Kazakhstan și diplomă de master de la Universitatea din New York în management.

____________________________________________

Natalia Plugaru, Reprezentantă Adjunctă UNFPA Moldova

Natalia are peste zece ani de experiență în domeniul dezvoltării, în special în emanciparea femeilor și tinerilor. Din 2011, Natalia a gestionat componenta Sănătatea Reproductivă și Tineret a Programului de Țară UNFPA Moldova. Înainte de a se alătura UNFPA, Natalia a activat în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova în calitate de membră al consiliului și mai târziu a devenit vicepreședinta organizației. Natalia are o experiență vastă în advocacy și în integrarea problemelor de tineret în agenda de politici publice la nivel național și european. Pe lângă aceasta, Natalia a lucrat în cadrul societății civile în contextul acordării asistenței victimelor violenței în familie și a traficului de ființe umane. Ea a ținut prelegeri privind managementul la Universitatea de Stat din Bălți din Republica Moldova. Natalia deține un doctorat în Management, Academia de Studii Economice din București, România și un Master în Management Public, Academia de Administrare Publică din Chișinău, Republica Moldova. În cadrul UNFPA Natalia este responsabilă de activitatea UNFPA în domeniul populației și dezvoltării, sănătății reproductive, egalității de gen și tineret.

_______________________________________

Eugenia Berzan, Analistă de Programe în domeniul Sănătății Reproductive 

Înainte de a se alătura echipei UNFPA Moldova, Eugenia a lucrat mai mult de 7 ani la Ministerul Sănătăţii în calitate de şefă a Direcţiei relaţii externe şi integrare europeană, iar portofoliul său este axat pe Diplomaţia pentru sănătate, protocol, cooperare pentru dezvoltare/asistenţă oficială pentru dezvoltare și integrare europeană. Eugenia de asemenea a activat la Şcoala de Management în Sănătate Publică și la Centrul Naţional de Management în Sănătate din Chișinău, având un rol esențial în procesul de elaborare a Politicii naţionale de sănătate precum și elaborarea rapoartelor de monitorizare a sănătăţii. Ea a absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică „Nicolae Testemiţeanu” din Chișinău, specialitatea medicină de familie și deține diplomă de master în sănătate publică de la Școala de sănătate publică și medicină comunitară a Universității Hadassah Hebrew din Ierusalim, Israel.

_______________________________________

Eduard Mihalaş, Analist de Programe Populație și Dezvoltare 

Eduard a venit în echipa UNFPA Moldova după o experiență de 10 ani de leadership în societatea civilă. Acesta a coordonat procesul de elaborare a Legii Voluntariatului, în calitate de Director Executiv al Asociației “Tinerii pentru Dreptul la Viață”. Ulterior a fost ales Membru de Birou (2009), după care Președinte (2011) al Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Fiind în această funcție, Eduard a lansat mai multe inițiative care au oferit o abordare inovativă a sectorului de tineret, ce ține de monitorizarea bugetelor publice locale, dezvoltarea instituțională a organizațiilor de tineret, un nou cadru de politici în sectorul de tineret, precum și de cooperarea în regiunea Mării Negre. La nivel European, a coordonat Grupul 4 “Contacte inter umane” al Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic unde a lansat un nou mecanism de implicare a tinerilor în cadrul acestui forum. Eduard este responsabil la UNFPA de domeniile de populație și dezvoltare și de gen.

_______________________________________

Ludmila Sîrbu, Analistă Programe Tineret
 

Ludmila s-a alăturat echipei UNFPA având peste cincisprezece ani de experiență în societatea civilă din domeniul drepturilor și sănătății sexuale și reproductive ale femeilor și tinerilor, inclusiv celor mai vulnerabile. Începându-și activitatea ca voluntară și educatoare de la egal la egal în domeniul sănătății, ea a acumulat o experiență valoroasă activând mai târziu în cadrul Consorțiului Internațional în Domeniul Avortului Medicamentos și Centrului de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive. Ca parte a echipei Centrului de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive, Ludmila a inițiat un nou domeniu – promovarea drepturilor și sănătății sexuale și reproductive ale fetelor și femeilor cu dizabilități, unul dintre cele mai excluse grupuri din țară când vine vorba de realizarea acestor drepturi. Ludmila deține Master în Administrarea Afacerilor de la Academia de Studii Economice din Moldova. În cadrul UNFPA Moldova, ea este responsabilă de implementarea eficientă a intervențiilor în domeniile educație pentru sănătate a tinerilor și dezvoltare și participare a tinerilor.

_______________________________________

Victoria Dochițcu, Asociat de Programe în Sănătatea Reproducerii și Tineret

Înainte de a se alătura echipei UNFPA, Victoria a activat în sectorul ONG mai mult de 12 de ani. Ea a activat în cadrul Centrului Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada", specializat în prevenirea traficului de ființe umane și informarea populației despre migrația în siguranță, prevenirea violenței în familie, exploatarea sexuală comercială a copiilor și promovarea siguranței copiilor pe Internet. Activând în diverse proiecte adiacente privind facilitarea ajutorului necesar grupurilor social-vulnerabile, Victoria a oferit asistență și în procesul de implementare a Acordului de Stat dintre Republica Moldova și Statul Israel (ce prevede oportunități de angajare pentru grupurile vulnerabile). Victoria a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie și deține o diplomă de master în Management. În cadrul UNFPA Moldova Victoria asistă procesul de implementare, gestionare, monitorizare și evaluare a Programului de țară UNFPA.

_______________________________________

Irina Lipcanu, Analistă Programe Comunicare

Irina are peste zece ani de experiență profesională în domeniul mass-media, comunicare și relații publice în cadrul organizațiilor internaționale și a proiectelor ONU și UE.  A colaborat cu diverse agenții ONU, promovând drepturile copiilor și adolescenților, incluziunea și egalitatea de gen și agenda drepturilor omului. Experiența sa profesională recentă include consultanță tehnică la nivel înalt pentru Ministerul Educației în promovarea agendei reformei învățământului profesional ca parte a proiectelor susținute de Uniunea Europeană. Irina deține o diplomă de master în Jurnalism și Comunicare, Universitatea de Stat din Moldova. La UNFPA Moldova Irina este responsabilă pentru gestionarea activităților de advocacy și de comunicare.

_______________________________________

Aliona Cristei, Ofițer de proiect, "Generații și Gender în Republica Moldova"

Aliona și-a obținut licența și diploma de master în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova, iar în prezent este doctorandă în cadrul Facultății Științe ale Educației, Psihologie, Sociologie și Asistență socială. Din punct de vedere profesional, Aliona este cercetător și are mai mult de 10 ani de experiență în realizarea studiilor sociologice. Înainte de a se alătura echipei UNFPA, Aliona a activat în calitate de cercetătoare în cadrul Institutului de Politici Publice, fiind responsabilă de monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social și elaborarea documentelor de politici publice bazate pe date. De asemenea, Aliona activează în calitate de lector în cadrul Universității de Stat din Moldova, unde pe parcursul ultimilor 12 ani este responsabilă de următoarele cursuri universitare: migrația și consecințele sociale, sociologie generală, metode calitative de cercetare etc. A fost implicată în mai  multe proiecte de cercetări sociologice, realizate în colaborare cu PNUD și UNICEF. Începând cu anul 2017, Aliona devine membru al Echipei Tinerilor Cercetători Europeni (Pool of European Youth Researchers).

Violeta Prepeliță, Ofițer de proiect, "Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova"

Violeta Prepelița are o experiență de peste 10 ani în asistență de proiecte, fiind implicată inclusiv în proiecte implementate de Ministerul Sănătății, finanțate de donatori internaționali, cum ar fi Uniunea Europeană, Banca Mondială, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională. Violeta și-a început activitatea în anul 2005 în calitate de asistent în cadrul Proiectului Securitate Alimentară, a continuat mai apoi în calitate de Șef serviciu relații internaționale la Agenția Sanitar-Veterinară, stabilind relații de comunicare bilaterală cu partenerii naționali și internaționali, căpătând experiență în elaborarea rapoartelor de evaluare, planurilor de acțiuni și altor documente necesare activității instituției. Din 2011, Violeta a fost angajată de către Ministerul Sănătății în cadrul Proiectului evaluarea capacităților și modernizarea Spitalului Clinic Republican, iar apoi și-a continuat activitatea în cadrul Proiectelor implementate de JICA în domeniul îmbunătățirii serviciilor medicale și al managementului dispozitivelor medicale. 

_______________________________________

Diana Şelaru, Coordonator Administrare şi Finanţe

Diana deține peste 14 ani de experiență în domeniul administrării şi managementului proiectelor. Înainte de a se alătura UNFPA, ea a lucrat pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD Moldova) în cadrul mai multor proiecte, efectuând diverse activități specializate, legate de administrarea financiară a proiectelor, achiziții, resurse umane şi de schimbul de cunoștințe cu asistenții de proiect nou angajați. Diana deține un Master în Administrarea Financiară şi Bancară. La UNFPA ea este responsabilă de administrare, inclusiv finanțe, achiziții, resurse umane, securitate, servicii comune ONU, managementul de programe şi administrarea oficiului.

_______________________________________

Alexandru Rusu, Coordonator Administrare
Alexandru are 10 ani de experiență în asistență administrativă / traduceri, activând pentru diverse proiecte (UE / Ambasada SUA / PNUD / OIM). Înainte de a se alătura echipei UNFPA, a lucrat timp de aproape 6 ani pentru EUBAM în Oficiul teritorial Otaci în calitate de Asistent administrativ / Traducător, oferind asistență experților UE în domeniul vamal și al poliției de frontieră. Alexandru deține o diplomă de licență în filologie și un master în științe economice. În cadrul UNFPA Alexandru este responsabil pentru aranjamentele de călătorie, resurse umane, achiziții, management financiar, logistică și sarcini administrative generale.
_______________________________________

Ruslan Bojoc, Șofer / Curier

Ruslan a absolvit Colegiul de transport din Chișinău și Universitatea Tehnică din Moldova. Ruslan are o vastă experiență de muncă în calitate de șofer. Anterior activității în cadrul UNFPA, a lucrat în echipa UNDP.