Eşti aici

Crearea și prestarea serviciilor calitative pentru tineri constituie o prioritate națională. Acest deziderat se regăsește în obiectivele generale și specifice ale Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, care își propun să dezvolte serviciile de tineret, să extindă aria de cuprindere a acestora și să sporească nivelul lor de accesibilitate pentru tineri, în mod special pentru cei cu oportunități reduse. În contextul prezentei analize, Centrele de tineret reprezintă instituții publice ale căror scop constă în oferirea unui complex de servicii pentru tineri, având misiunea de a informa, îndruma, consilia, educa, împuternici și organiza activități de agrement, urmărind ca obiectiv final pregătirea tinerilor pentru tranziția socială și profesională la maturitate. În ultimii ani, autoritățile și partenerii de dezvoltare au depus eforturi substanțiale în vederea consolidării capacităților Centrelor de tineret, dezvoltării serviciilor și sporirii calității și accesibilității acestor servicii.

Analiza de față abordează modul în care Centrele de tineret asigură actualmente accesibilitatea și eficiența serviciilor de tineret, referindu-se, în special, la gradul de acoperire cu servicii, nivelul de dezvoltare a acestora, grupurile cu acces limitat, dar și percepțiile tinerilor beneficiari cu privire la impactul pe care îl au serviciile date asupra dezvoltării lor personale și profesionale. În scopul elucidării acestor aspecte, a fost realizat un sondaj de opinie în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, beneficiari curenți ai serviciilor prestate de către Centrele de tineret, adițional fiind utilizate date din alte cercetări recente cu privire la accesul la servicii, la care ne vom referi mai jos.