Raportului privind Analiza Situației Populației

Numărul de pagini: 175

Data publicării: 17 octombri 2016

Autor: Centrul de Cercetări Demografice

Raportului privind Analiza Situației Populației (ASP) are ca scop informarea organelor de resort și societății cu privire la principalele provocări în dinamica populației, prezentarea și argumentarea unui cadru de referință pentru elaborarea și perfecționarea politicilor în domeniul populației și dezvoltării.