Indicele de Tineret. Metodologia de cuantificare a inegalităților dintre tineri și maturi

Numărul de pagini: 15

Data publicării: august 2020

Autor: Iurie Morcotîlo, Expert-Grup

Bunăstarea tinerilor și integrarea reușită a acestora în procesele social-economice este condiționată de existența politicilor publice focusate pe nevoile acestui grup de populație. Politicile de tineret trebuie să fie bazate pe evidențe și să conțină obiective bine formulate care trebuie atinse, inclusiv cele care transpun Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Raportul dat vine să completeze instrumentarul existent pentru cuantificarea decalajelor dintre tineri și adulți. Scopul principal al raportului este să elaboreze un indice compozit al inegalităților, care ar cuantifica decalajele dintre tineri și maturi. Metodologia de calcul al acestui indice se va baza, inclusiv, și pe Indexul de Tineret 2015.

Materialul a fost realizat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Opiniile exprimate în acest studiu aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția Fondului Comun sau a organizațiilor donatoare.