Egalitatea de gen și abilitarea femeilor în Europa de Est şi Asia Centrală

Numărul de pagini: 4

Data publicării: 3 august 2016

Autor: UNFPA EECARO

Realizarea deplină a egalității de gen rămâne o provocare majoră în Europa de Est și Asia Centrală, chiar dacă măsurile legale de protecţie din regiune sunt, în general, solide, iar femeile sunt relativ bine reprezentate în învățământul secundar și în contingentul forței de muncă.