Capacităţile instituţionale ale Centrelor de tineret din Republica Moldova

Numărul de pagini: 76

Data publicării: 2019

Autor: UNFPA

Raportul de evaluare inițială "Capacitățile instituționale ale Centrelor de tineret din Republica Moldova” a fost elaborat cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA), în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MECC, UNFPA sau al oricărei alte organizații afiliate. Scopul Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili este creșterea disponibilității și a calității serviciilor prietenoase tinerilor la nivel local, cu accent pe tinerii cei mai vulnerabili.