Împuternicirea tinerilor. Suport pentru lucrătorii de tineret

Numărul de pagini: 58

Data publicării: 11 mai 2020

Autor: Alexei Buzu, Nonna Mihalcean

Editor: Fundația Terre des hommes Moldova

Suportul este destinat lucrătorilor de tineret și tuturor celor interesați să stimuleze împuternicirea tinerilor pentru participare. Experiența arată că orice efort de încurajare a tinerilor are de înfruntat două provocări fundamentale: (i) modalitatea de inițiere a unui proces eficient de motivare și de mobilizare a tinerilor pentru participare; (ii) modalitatea de a determina participarea tinerilor să fie una durabilă și relevantă în timp.

Materialul a fost realizat de Fundația Terre des hommes Moldova, în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.