comunicat de presa

Ziua Mondială a Populației marcată în Moldova

11 Iulie 2017

Chișinău - Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS)  împreună cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și UNFPA au celebrat într-un eveniment comun Ziua Mondială a Populației care are ca scop evidențierea aspectelor legate de populație, în special a celor privind dezvoltarea și planificarea familiei. 

Lansarea aplicației web
 
Acest eveniment a fost marcat pentru prima dată în 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Data de 11 iulie a fost aleasă ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populației globale, în această zi a anului 1987.
 
În cadrul conferinței de presă a fost lansată și Aplicația de vizualizare a datelor Recensământului Populației și al Locuințelor (RPL) 2014. Această aplicație este un instrument de accesare și vizualizare interactivă a datelor recensământului, destinată tuturor celor interesaţi de caracteristicile populației, gospodăriilor și locuințelor: reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, implicaţi în luarea de decizii în sfera socială şi economică, cât şi organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor mediului de afaceri și academic, mass-media, dar și publicului larg. 
 
Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei Stela Grigoraș
 
În deschiderea evenimentului, ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a subliniat că Recensământul populației contribuie direct la elaborarea și implementarea cadrului de politici eficiente pentru dezvoltarea socio-economică a țării: „Datele statistice calitative și veridice, actualizate și detailate despre starea populației ne permit ca și instituții publice să planificăm acțiuni și să dezvoltăm servicii calitative țintite pe nevoile populației, să îmbunătățim calitatea vieții și  să soluționăm problemele demografice ale țării”.
 
Directorul general al BNS, Vitalie Valcov, a menționat cât de importantă este statistica populației pentru politicile unui stat: “În premieră datele unui recensământ sunt diseminate într-un mod interactiv și accesibil, pentru a valorifica volumul imens de date colectat și pentru a satisface nevoile diferitor categorii de utilizatori. Iar îmbunătățirea accesibilității datelor RPL privind populația va contribui la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice informate și bazate pe evidențe”.
 
Rita Columbia, Reprezentanta Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova
 
În contextul tematicii Zilei Mondiale a Populației, Rita Columbia, Reprezentanta Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova, a subliniat, că: “Asigurarea accesului la planificarea familială sigură și voluntară este esențială pentru egalitatea dintre femei și bărbați și împuternicirea femeilor și reprezintă un factor-cheie pentru abilitarea femeilor tinere. Garantarea acestui drept pentru fiecare persoană din Moldova, dar mai ales pentru femei și fete, reprezintă o soluție cheie pentru provocările demografice cu care se confruntă Republica Moldova - fertilitate scăzută, scăderea numărului populației și, cel mai important - contribuie la dezvoltarea economică a țării”.
 
Elaborarea aplicației a fost posibilă datorită asistenței tehnice din partea Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare în vederea diseminării rezultatelor RPL 2014.
 
Census 2014 web app