Afirmație

Viorel Onceanu, specialist de tineret, Sîngerei: ”Tinerii trebuie cointeresați să participe la activitățile ce îi vizează, ulterior, experiența o să-i ajute în viața de zi cu zi”

2 octombri 2020

Viorel Onceanu este specialist principal în cadrul Serviciul Tineret și Sport, Consiliul raional Sîngerei. În calitate de funcționar public responsabil nemijlocit de activitatea de tineret din raion, consideră colaborarea dintre APL și Centrul raional de tineret o necesitate, prin care APL, în rolul său de fondator, își manifestă susținerea inițiativelor și proiectelor propuse și promovate de tinerii din raion. 

Centrele de tineret sunt instituții publice, care desfășoară activități cu tinerii și contribuie la realizarea Planului anual de acțiuni pentru tineret, al autorităților publice locale (APL). Sunt 44 de Centre de tineret funcționale în Republica Moldova.

Centrul raional de tineret Sîngerei este un exemplu, în implicare și parteneriat cu APL. 

Click pentru a urmări video

Viorel Onceanu: ”Tinerii trebuie cointeresați să participe la activitățile ce îi vizează, ulterior, experiența o să-i ajute în viața de zi cu zi.” (...) ”Am fost în teritoriu, în mai multe localități ale raionului Sîngerei și am organizat o activitate de informare prinvind participarea tinerilor la activitățile de tineret. Ca rezultat, există foarte multe localități care participă la astfel de activități (pentru tineri), nu doar la nivel local, ci și raional.”

În 2019-2020, raionul Sîngerei, la fel ca alte 11 raioane implicate în proiect, a beneficiat, pe lângă alte oportunități, de un program de mentorat. Programul a ajutat APL-urile să elaboreze planul anual de acțiuni pentru tineret într-un mod participativ, conform necesităților tinerilor, Centrului de tineret și organizațiilor de tineret. 

Viorel Onceanu: ”Următorul pas pentru noi (APL) și pentru managerul Centrului de tineret Sîngerei este extinderea Centrului la nivel de localități.” 

Materialul este realizat în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.