comunicat de presa

UNFPA va susține companiile din sectorul privat și Guvernul în extinderea politicilor prietenoase familiei

25 septembrie 2020

Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) a lansat proiectul “Mai Multe Oportunități: Politici Familiale Sensibile la Gen pentru Sectorul Privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova”. Reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat au discutat despre modalitatea prin care companiile și sectorul public pot promova politici familiale, care să asigure balanța dintre viața profesională și cea personală. Un program de lucru flexibil, programe de sănătate pentru angajați, spații pentru alăptare și camere de odihnă pentru copii la locul de muncă sunt doar câteva practici prietenoase familiei la locul de muncă. UNFPA Moldova, cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), va ghida și instrui mai multe companii private care au acceptat să fie parte a proiectului pentru a aplica politici prietenoase familiei la locul de muncă.

”Conform cercetărilor efectuate de UNFPA, femeile și-ar dori să aibă mai mulți copii decât au, dar anumite obstacole existente în societate le fac să renunțe, ceea ce duce la scăderea ratei fertilității în țară. Distribuirea rolurilor în familii nu este egală, iar femeile au responsabilitățile de îngrijire a familiei, și pe cele de la serviciu. Bărbații recunosc că petrec mai puțin timp cu copiii, inclusiv din cauza normelor impuse de societate. De aceea, ne dorim să promovăm un mediu favorabil pentru echilibrul durabil dintre viaţa profesională şi viața personală în rândul femeilor şi al bărbaţilor”, a menționat Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă, UNFPA Moldova.


Lansarea proiectului “Mai Multe Oportunități: Politici Familiale Sensibile la Gen pentru Sectorul Privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova”

Stereotipurile și normele discriminatorii de gen împiedică participarea activă a femeilor pe piaţa muncii şi în viaţa socială şi descurajează bărbaţii să se implice în îngrijirea copiilor. Deşi Codul Muncii din Moldova conţine îndrumări clare cu privire la modalităţile flexibile de lucru, aceste decizii rămân la discreţia angajatorului. În Republica Moldova, 9 din 10 femei cu copii cu vârsta de până la 3 ani nu sunt angajate în câmpul muncii.

”În anul curent a fost modificat Codul Muncii astfel încât a fost posibilă reglementarea muncii la distanță și introdus un articol nou care permite regimul de muncă flexibil tocmai pentru reconcilierea vieții de familie cu cea profesională. Implicarea egală a bărbaților și femeilor în creșterea copiilor are beneficii demografice și contribuie la atingerea numărului dorit de copii”, a subliniat Nelea Rusu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care este partener al proiectului.

Politicile prietenoase familiei adoptate de guvernele și mediul de afaceri din unele țări au dus la sporirea numărului de femei angajate, participarea mai activă a bărbaților la sarcinile domestice și cele de îngrijire și alte beneficii.

”O societate modernă are nevoie de o abordare modernă în ceea ce privește viața profesională și personală, bazată pe principiul egalității de gen. Femeile din Republica Moldova depun o muncă foarte mare și se confruntă cu multe bariere în atingerea unui echilibru între viața profesională și cea personală. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) are o viziune bazată pe trei elemente: ajustarea politicilor la nivel național, îmbunătățirea politicilor din sectorul privat și schimbarea normelor și atitudinilor sociale pe termen lung. Prin proiecte de acest gen urmărim sporirea oportunităților pentru familii, pentru că ele vor asigura progresul în implementarea politicilor de gen”, consideră Alexander Karner, Șeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice ADA în Republica Moldova, care susține financiar acest proiect.

UNFPA, împreună cu Camera de Comerț și Industrie, a discutat cu un grup de  companii din sectorul privat, care deja implementează anumite practici prietenoase familiei și au acceptat să fie parte a proiectului, printre care Panilino, Orange, Fidesco, Oloi Pak. Companiile vor beneficia de ghidare și instruire în cadrul proiectului privind implementarea politicilor și practicilor prietenoase familiei la locul de muncă.


Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA în Republica Moldova și Sergiu Guzun, Director General S.C. „Panilino” S.R.L.

”Prin acest proiect ne propunem să creăm o platformă de dialog pentru factorii de decizie și sectorul privat pentru a obține condiții mai bune pentru angajați și rezultate mai bune pentru angajatori. Ne propunem în final să obținem un sector privat mai bine pregătit provocărilor, să acordăm sprijin tinerilor care se angajează în companii pentru că bunele practici oferite în cadrul întreprinderilor duc la o productivitate mai mare a muncii”, a spus Sergiu Harea, Președinte, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii puteți urmări înregistrarea video a evenimentului.

O fișă a proiectului, cu cele mai importante informații, puteți descărca aici.

Un material video grafic despre proiect în limba română vedeți aici și în limba rusă aici.