comunicat de presa

UNFPA și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vor dezvolta centrele de tineret din întreaga țară

19 decembrie 2017

Chișinău, 19 decembrie, 2017 - Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) au semnat marți, 19 decembrie 2017, un Acord de cofinanțare privind dezvoltarea serviciilor pentru tineri la nivel local pentru o perioadă de cinci ani (2017-2022).

Ministra Monica Babuc a menționat că acest Acord reprezintă intenția părților de a mobiliza resursele financiare pentru implementarea priorităților naționale ale Republicii Moldova în sectorul de tineret și că până în 2022 urmează să fie investite cca 26 milioane de lei, dintre care 19 milioane reprezintă contribuția Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA, a declarat că această colaborare este inițiată în cadrul noului Program de Țară al UNFPA pentru anii 2018-2022, iar asigurarea drepturilor tinerilor la sănătate, educație și participare în procesul de luare a deciziilor, reprezintă o prioritate a noului Program.

În cadrul acestui parteneriat, MECC și UNFPA vor dezvolta Centrele de tineret din toată țara, pentru ca acestea să ofere servicii prietenoase tinerilor la nivel local, cu accent pe nevoile celor mai dezavantajați, inclusiv tinerii cu dizabilități, șomeri, din familii nevoiașe sau afectate de migrație.

Astfel, Centrele de tineret din majoritatea raioanelor și municipiilor țării, vor deveni punctul central la nivel local, care vor oferi tinerilor asistență profesionistă în lansarea și implementarea propriilor inițiative și proiecte, posibilitatea de a se implica în programe de voluntariat, de a participa la procesul decizional și de a contribui la promovarea drepturilor lor, inclusiv dreptul la educație pentru sănătate adecvată vârstei. Totodată, centrele de tineret vor deveni promotori ai serviciilor pentru tineret, cu personal competent și pregătit în comunicarea și interacțiunea cu tinerii.

Tinerii reprezintă cea mai mare parte a populației Republicii Moldova. La începutul anului 2017, persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani constituiau 34,7% din populația rezidentă a țării. În același timp, studiile arată că o mare parte a tinerilor, în special din mediul rural, nu au o ocupație oficială, fiind în afara sistemului de educație și pieței muncii, iar mulți tineri cad pradă unor comportamente riscante, fiindu-le afectată sănătatea și bunăstarea.

În aceste condiții, Acordul de cofinanțare dintre MECC și UNFPA vine să răspundă acestor provocări prin dezvoltarea serviciilor pentru tineri, în special pentru cei mai vulnerabili, la nivel local, acesta fiind un deziderat comun al părților.

Acordul semnat între MECC și UNFPA se bazează pe prioritățile naționale privind dezvoltarea sectorului de tineret prevăzute în mai multe documente strategice, cum ar fi Strategia națională de tineret 2020, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană 2017-2019, Programul de Activitate al Guvernului 2016-2018, precum și Programul de Țară al UNFPA pentru anii 2018-2022.

UNFPA va contribui la creșterea disponibilității și utilizării de către factorii de decizie la nivel naţional și local a datelor dezagregate privind sănătatea tinerilor și violența bazată pe gen, precum și creșterea capacităților naționale de a promova sănătatea tinerilor în politicile naţionale și în programele de educație și sănătate, cu accent pe drepturile omului și egalitatea de gen.