Eşti aici

În urma concursului de susținere a inițiativelor și proiecte locale destinate tinerilor, 13 Centre de tineret au devenit beneficiare ale programului derulat de Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Biroul de cooperare al Elveției și UNFPA Moldova, în valoare totală de peste 611 mii lei.  La finele anului trecut, a demarat programul de suport tehnic pentru sporirea calității programelor/ serviciilor de tineret oferite în Rețeaua Centrelor de tineret din Moldova.

Programul își propune să investească în continuare în crearea și dezvoltarea spațiilor prietenoase tinerilor. Echipamentul oferit Centrelor de tineret prin intermediul Fondului Comun vine să îmbunătățească spațiile destinate dezvoltării lor. Ministerul Educației și Cercetării alături de partenerii Fondului Comun facilitează organizarea activităților de tineret atât în cadrul Centrelor de tineret, cât și în afara acestora. Astfel, promovăm oportunități noi  pentru tinerii din comunități”, a declarat Marcel Marin, șeful Direcției Tineret, Ministerul Educației și Cercetării.

”Pentru a obține suport în cadrul programului, Centrele au fost încurajate să argumenteze succint, dar convingător, completând un formular amplu cu prezentarea celor mai relevante activități de tineret și experiența Centrului de tineret de gestionare a acestora, și cel mai esențial, cum planifică Centrul să valorifice bunurile oferite în program și asigurarea utilizării resurselor achiziționate pe termen lung”, a declarat Olga-Gordilă, ofițer de proiect, UNFPA Moldova.

Dotarea Centrelor de tineret tinde să aducă valoare adăugată serviciilor/programelor de tineret prin noile echipamente și produse, să  asigure accesul direct al tinerilor, să extindă practica lucrului mobil de tineret, și, de asemenea, să contribuie la fortificarea colaborării cu partenerii locali, care vor contribui la realizarea activităților de tineret.

În urma programului, Centrul de tineret Hâncești a beneficiat de o masă de fotbal, tablă mobilă, boxă portabilă, șevalete din lemn, masă și mai multe scaune pliabile, cort pentru exterior, microfon,  diverse jocuri de societate și un laptop performant”, a spus Ion Croitoru, managerul Centrului de tineret Hîncești.

 

Programul are ca obiectiv susținerea dezvoltării Centrelor de tineret prin investiții în infrastructură, suport în livrarea programelor și serviciilor de calitate pentru tineri, precum și facilitarea implicării tinerilor în promovarea drepturilor lor, oferind oportunități de voluntariat, dezvoltare personală, informare și socializare, creând oportunități atractive de agrement și petrecere a timpului liber într-un mediu sigur și incluziv, evitând riscurile de comportament. 

 

Suntem recunoscători tuturor celor care s-au implicat în demararea și realizarea acestui program datorită căruia astăzi beneficiem de mai multe echipamente atît de necesare Centrului nostru”, a adăugat Daria Orlova, voluntară la Centrul de tineret Hîncești.

 

Centrele de tineret reprezintă spații publice, care aparțin autorităților publice locale și au menirea să devină puncte de atracție pentru tineri la nivel local, unde ei pot să se dezvolte personal și să obțină experiență profesională. Centrele oferă tinerilor posibilități de practicare a voluntariatului, orientare vocațională, activități de animare a timpului liber, etc. și sunt dezvoltate în comun de Ministerul Educației și Cercetării, Biroul de cooperare al Elveției și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

În anul 2021, în jur de 30 mii de tineri au accesat serviciile și programele celor 44 Centre de tineret din Republica Moldova.

 

Pentru detalii: Irina Draguțanu, coordonatoare comunicare, UNFPA Moldova Tel.069694246, dragutanu@unfpa.org