Eşti aici

Chișinău, 9 iunie 2021 – Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) a semnat un Acord de colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) pentru a distribui pe larg în mediul academic rezultatele Studiului Generații și Gen (SGG). De asemenea, UNFPA va oferi burse și va susține organizarea unor evenimente academice naționale și internaționale pentru lansarea și prezentarea principalelor studii realizate de profesori și studenți în baza SGG pentru promovarea rezilienței demografice.

Studiul este realizat pentru prima dată în Republica Moldova și va oferi date statistice dezagregate în baza cărora vor fi elaborate politici demografice referitoare la: prevenirea infertilității, intenția de a avea copii, numărul de copii doriți, îmbătrânirea populației, migrația, speranța de viață joasă, în special în rândul bărbaților și alte aspecte. Pentru a obține toate aceste informații, pe parcursul anului 2020 au fost chestionate peste 10 mii de persoane care au răspuns la 500 de întrebări.

În urma semnării Acordului, pe parcursul anului 2021-2022, va fi lansat un program de burse pentru studenții de la ciclul licență și masterat, care vor elabora lucrări științifice de analiză a fenomenelor demografice în baza datelor SGG. De asemenea, metodologia și datele Studiului Generații și Gen vor fi integrate în curricula universitară la programele de studii ale Facultății Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. Profesorii și studenții de la facultățile sus-menționate vor fi instruiți de experți internaționali să acceseze și să proceseze micro-datele SGG pentru a le utiliza în cercetările lor. UNFPA va sustine participarea personalului didactic și a studenților la conferințe naționale și internaționale pentru prezentarea și promovarea rezultatelor cercetărilor realizate în baza datelor studiului Generații și Gen. 

Datele studiului sunt accesibile pentru cercetători și pot fi solicitatate pe pagina oficială a Institutului Interdisciplinar de Demografie din Olanda, care este partener de implementare a proiectului și distribuitor de date. Accesând platforma SGG, cercetătorii, studenții, profesorii universitari vor putea analiza datele prin comparație cu alte 24 de țări, în care s-a desfășurat studiul. Raportul final al Studiului Generații și Gen urmează a fi lansat public în toamna acestui an.

”UNFPA apreciază suportul oferit de Universitatea de Stat în includerea rezultatelor Studiului Generații și Gen în programele universitare relevante pentru ciclul I - licență și ciclul II - master. Acest lucru va contribui la o mai bună înțelegere a situației demografice din țară și va completa aspectele teoretice ale programelor curente”, a menționat Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova.

”USM are un foarte mare potențial de resurse umane, cercetători în domeniul social, demografic, care pot veni cu expertize importante și necesare în crearea politicilor. Astfel, suntem bucuroși că avem ocazia să încheiem acest parteneriat cu UNFPA și să utilizăm datele studiului Generații și Gen în cercetările noastre”, a reiterat Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova.

Studiul Generații și Gen este unul global, desfășurat până în prezent în peste 24 de țări. În Republica Moldova, Programul Generații și Gen este coordonat de către Fondul ONU pentru Populație, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroul Național de Statistică și Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda, fiind susținut financiar de către MSMPS, Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU și UNFPA Moldova.