Știri

Politicile de tineret la nivel local vor deveni mai ușor de comparat și evaluat datorită indicelui cu privire la dezvoltarea tinerilor – Score Cardul de Tineret

24 ianuarie 2019

Chișinău, 24 ianuarie - Indicele compozit cu privire la dezvoltarea tinerilor – Score Cardul de Tineret – a fost realizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu UNFPA Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Național al Tineretului. Indicatorul care măsoară mai multe domenii critice pentru dezvoltarea tinerilor, cum ar fi educația, sănătatea, angajarea, participarea în procesul decizional, incluziunea socială și situațiile de risc arată că Cimișlia, Drochia și Anenii Noi sunt raioanele cu cea mai înaltă performanță în domeniul tineret, iar Dubăsari – raionul cu cea mai slabă performanță în acest sens.

„Dezvoltarea și cercetarea la nivel local este o componentă foarte importantă pentru Ministerul Educației Culturii și Cercetării, iar Score Cardul de Tineret va contribui la o mai bună înțelegere a sectorului de tineret și la dezvoltarea tării pe termen lung”, a menționat Ion Donea, Șeful Direcției Tineret din cadrul Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Iurie Morcotîlo, autorul metodologiei menționează că: „Raportul dat vine să acopere golul metodologic cu privire la elaborarea indicilor compoziți care să reflecte situația tinerilor la nivel local. Aceasta poate să difere semnificativ de la o regiune la alta a țării și din acest considerent pentru a elabora politici de tineret ajustate condițiilor locale este necesară elaborarea indicilor compoziți pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. Scorurile individuale prezentate pentru fiecare raion și municipiu al țării vor servi drept niveluri de referință pentru o mai bună planificare a politicilor bazate pe evidențe în domeniul tineretului și vor facilita elaborarea politicilor și monitorizarea acestora în timp”.

Natalia Plugaru, Reprezentantă adjunctă UNFPA Moldova, a menționat că Score Cardul de Tineret este aliniat Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la nivel local și reprezintă un instrument important pentru elaborarea politicilor locale de tineret sensibile la necesitățile tinerilor. „Sperăm că acest instrument va fi îmbunătățit și dezvoltat continuu și va fi utilizat de către autoritățile publice locale, societatea civilă, lucrătorii de tineret, pentru a elabora politici de tineret bazate pe dovezi și a monitoriza situația tinerilor în fiecare raion al țării”.

Așa cum tinerii reprezintă cca. 34% din numărul total al populației, această categorie socială are nevoie de o abordare bazată pe date și  focusată, nemijlocit, pe îmbunătățirea calității vieții. În același timp, tinerii înțeleg cel mai bine necesitățile locale, iar participarea acestora în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor locale este esențială. Score Cardul ilustrează multidimensional calitatea vieții la nivel local și este un instrument recomandat organizațiilor de tineret pentru suportul eforturilor de advocacy”, a declarat Valeriu Drăgălin, Președinte al CNTM.

În cadrul aceluiași eveniment a fost prezentat și clasamentul unităților administrativ-teritoriale pe baza indicelui compozit cu privire la dezvoltarea tinerilor. Analiza unităților administrativ-teritoriale scoate în evidență faptul că niciunul din cele 35 de raioane și municipii nu a obținut un scor echivalent performanței foarte înalte. Majoritatea absolută s-a încadrat fie în categoria cu performanță înaltă (17 unități administrativ-teritoriale), fie cu performanță medie (17 unități administrativ-teritoriale). Cea mai slabă performanță a fost înregistrată de raionul Dubăsari cu scorul de 0,24.

Municipiul Chișinău s-a clasat între cele două extreme, înregistrând o performanță medie de 0,49.

Iurie Morcotîlo explică că „performanța medie a mun. Chișinău se datorează în mare parte scorului minim pentru domeniul „Situații de risc”, deci a criminalității printre tineri. De asemenea, domenii vulnerabile pentru municipiu rămân sănătatea tinerilor și incluziunea lor socială. Astfel, aceste domenii pot fi identificate drept prioritare pentru activitatea autorităților publice relevante”.

Materiale relevante:

Score-Cardul de Tineret: Infografic

Score-Cardul de Tineret: Notă Metodologică