Știri

O nouă generație de profesori gata să predea mai bine educația pentru viață în școlile profesional tehnice

30 iunie 2021

24 de profesori din 12 instituții de învățământ profesional tehnic (ÎPT) și-au îmbunătățit cunoștințele și metodele de predare cu privire la conținutul cursului „Decizii pentru un mod sănătos de viață” în cadrul unui program amplu de instruire de 11 luni, în perioada august 2020 - iunie 2021. Acesta este primul curs de perfecționare din ultimii șase ani, oferit profesorilor de „Decizii pentru un mod sănătos de viață”, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

 

Cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață” este obligatoriu în toate colegiile și centrele de excelență (ISCED IV) și opțional - în școlile profesionale (nivelul III ISCED) și ajută elevii să dobândească cunoștințe și abilități pentru o dezvoltare sănătoasă și o mai bună pregătire pentru piața muncii.

 

Programul de formare pentru profesori a acoperit toate cele 17 subiecte ale curriculumului cursului - valori în luarea deciziilor, abuzul sexual, pubertate și adolescență, prevenirea ITS și HIV/ SIDA, gestionarea stresului, sisteme de referire etc. Instruirile au fost ținute de experți renumiți în domeniul prevenirii violenței de gen, psihologiei, sănătății și dezvoltării adolescenților.

 

Sesiunea privind prevenirea violenței de gen și raportarea hărțuirii sexuale a fost organizată în comun cu UN Women. UNFPA și UN Women și-au unit eforturile pentru a consolida capacitatea sistemului ÎPT în abordarea problemelor legate de violența de gen. 

 

„Ca rezultat al programului de formare, avem acum un suport foarte bun pentru lecții. Avem un set de exemple bazate pe situații din viața reală, de care elevii sunt foarte interesați și din care înțeleg și învață mai bine. Am adunat multe informații, prezentări, filme care vor fi foarte utile în predarea subiectelor cursului”, spune Anna Uscatu, profesoară de „Decizii pentru un mod sănătos de viață” la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, Bălți.

 

 

Un studiu recent de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind sănătatea și deprinderile de viață ale elevilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova arată că elevii care urmează cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață” au cunoștințe mai bune și practici mai puțin riscante legate de sănătatea lor, fiind mai bine pregătiți pentru necesitățile pieței muncii. Una dintre recomandările studiului este diversificarea conținutului și a metodologiei de predare.

 

„Avem acum un suport informațional consolidat pe care îl putem folosi în sălile de clasă moderne și prietenoase tinerilor. Vom putea face lecțiile mai interactive și mai interesante, cu proiecții video, jocuri de rol etc., aplicând diverse metode de predare. Nu va mai fi doar o abordare teoretică a subiectelor. Aveam nevoie de o astfel de formare de mult timp”, spune Tatiana Chilaru, profesoară de „Decizii pentru un mod sănătos de viață” la Colegiul Politehnic din Bălți.

 

 

Programul de formare a fost organizat în cadrul proiectului "Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sanatoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic (ÎPT) pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii", implementat de catre Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) cu sprijinul financiar din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperarii Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii.