comunicat de presa

Noi experiențe preluate de la estonieni la Centrele de tineret din Moldova

12 martie 2020
Vizita de studiu în Estonia a managerilor Centrelor de tineret si reprezentantilor APL

Managerii Centrelor de tineret și specialiștii de tineret ai APL-urilor au efectuat o vizită de studiu în Estonia, realizată în parteneriat cu Centrul privind lucrul de tineret din Estonia și a avut drept scop dezvoltarea unei platforme de învățare și comunicare între specialiștii și lucrătorii de tineret din Republica Moldova și cei din Estonia în vederea realizării schimbului de experiență și bune practici privind activitatea Centrelor de tineret din ambele țări.

Participanții au fost informați despre politica de tineret din Estonia, organizarea și structura instituțională a lucrului și programelor de tineret din Estonia.

Totodată,  grupul din R. Moldova a vizitat Universitatea din Tallin, Facultatea Lucrător de Tineret, unde au aflat mai multe despre sistemul de formare inițială a lucrătorilor de tineret, sistemul de certificare și recunoaștere a competențelor profesionale a acestora,  dezvoltarea profesională continuă a lucrătorilor de tineret. Membrii grupului au asitat și la o lecție în cadrul Facultatății, unde au interacționat cu viitori lucrători de tineret din Estonia.

Un punct de interes major pentru membrii delegației noastre a fost vizitarea Centrelor de tineret din regiunea Tallin și Tartu (8 Centre de tineret), unde au fost prezentate programele, tipul de servicii prestate tinerilor, inițiativele și proiectele derulate de aceste Centre.

”Experiența Estoniei în dezvoltarea Centrelor de tineret, dar și a programelor și serviiciilor focusate pe necesitățile tinerilor și intereselor acestora este o sursă importantă de inspirație și exemple de bune practici. Vom prelua expemple interesante de dezvoltare a lucrului de tineret mobil, dar și idei de angajare civică a tinerilor prin susținerea directă a inițiativelor lor”, Alina Darangiu, directoare Centrul rational de tineret Strășeni.

Lucrătorii de tineret din Moldova au avut posibilitatea să învețe direct din experiența colegilor din Estonia, au adresat întrebări și au comunicat referitor la metode și exemple de lucru cu tinerii. Centrele de tineret vizitate au prezentat și instrumentele  de evaluare a serviciilor și programelor pentru tineri, dar și un know how pentru contextul național al R. Moldova – lucrul mobil de tineret.

Cu siguranță am acumulat experiențe pozitive și benefice, care vor contribui la dezvoltarea personală și profesională, cât și la realizarea programelor de tineret. În Estonia, tinerii sunt deschiși pentru schimbareși sunt proactivi. Lucrătorul de tineret, este un actor principal în viața tinerilor, el sprijină participarea activă a tinerilor la viața publică și ajută la depășirea dificultăților pe piața muncii” a precizat Ludmila Blaj, specialistă de tineret, Secția tineret, sport și relații cu publicul din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți.

Drept rezultat al vizitelor de studiu, Centrele de tineret urmează să-și îmbunătățească calitatea  serviciilor oferite de către aceste instituții, în special serviciile de informare și participare, precum și lucrul mobil de tineret pentru a ajunge la cele mai vulnerabile grupuri de tineri.

,,Noi ne bucurăm foarte mult că lucrătorii de tineret din țară au reușit să viziteze Estonia, un stat cu o istorie comună, o viziune și abordare similară privind dezvoltarea politicilor de tineret, cu un profil asemănător de funcționare a Centrelor de tineret, precum și cu aceleași tendințe de dezvoltare a lucrului de tineret și formare profesională a lucrătorilor de tineret pe care le-a stabilit și Republica Moldova”, a menționat Ion Donea, manager proiect, UNFPA Moldova.

Vizita de studiu a avut loc în perioada 2-6 martie 2020 și a întrunit 11 participanți din toate regiunile țării. De asemenea, pe parcursul anului 2019, un alt grup de participanți au efectuat o vizita de studiu în România și anume, la Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), organizație acreditată cu Certificatul de calitate pentru centrele de tineret al Consiliului Europei.

Vizita de studiu se încadrează în activitățile desfășurate de Fondul comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.