Press Release

Medicii și asistenții sociali vor interveni mai eficient în cazurile de violență în familie

6 Iulie 2018
Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale urmează să aprobe două instrucțiuni de lucru pentru îmbunătățirea răspunsului sistemului de sănătate și cel de asistență socială la cazurile de violență în familie. Persoanele afectate de violență  în familie vor beneficia în felul acesta de servicii îmbunătățite din partea medicilor și asistenților sociali, care vor interveni mai eficient pentru identificarea, referirea și soluționarea cazurilor de violență.   
 
„Prevenirea și combaterea violenței în familie reprezintă un domeniu prioritar pentru minister, regăsindu-se constant pe agenda de lucru a autorității. Deși, în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în vederea perfecționării legislației și asigurării accesului la servicii calitative victimelor, constatăm că mecanismele de asistență și protecție a victimelor necesită a fi perfecționate în continuare inclusiv pentru a asigura un răspuns sistemic și coordonat al statului față de acest flagel. În acest context, noile instrucțiuni propuse spre validare vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea mecanismului de prevenire și combatere a violenței în familie.” a declarat Lilia Pascal, Șefa Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați MSMPS, în cadrul unui eveniment public organizat la Chișinău pentru validarea instrucțiunilor.
 
Noile instrucțiuni sectoriale de intervenție pentru specialiștii din domeniul sănătății și asistenței sociale au fost elaborate în baza Standardelor Globale și Serviciilor Esențiale destinate femeilor și fetelor supuse violenței (ESGs) și reprezintă un pas important pentru alinierea răspunsului statului la acest fenomen în conformitate cu  standardele internaționale și cele mai bune practici din domeniu.

 


Evenimentul de validare a instrucțiunilor revizuite privind răspunsul medicilor și asistenților sociali la cazurile de violență în bază de gen. Chișinău, 5 iulie, 2018. 

Este necesară crearea unui sistem sustenabil pentru a putea ajuta victimele violenței în familie. Instrucțiuni similare sunt adaptate în mai multe țări din Europa de Est și Asia Centrală, care face parte dintr-un efort global al UNFPA în prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.” declară Nurgul Kinderbaeva, Specialistă de Programe Gender, Oficiul Regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală.
 

Potrivit statisticilor, fiecare a 4-a femeie din Republica Moldova a suferit de o formă a violenței pe parcursul vieții, iar violenţa în familie este încă un fenomen în creştere în ţară. În acest context, revizuirea Instrucţiunilor privind intervenția specialiștilor din domeniul sănătății și asistenței sociale este o componentă importantă a Strategiei Naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie, pentru perioada 2018-2023.

 
Elaborarea instrucțiunilor a fost necesară în contextul implementării noii legi adoptate de Parlament în iulie 2016. Acestea au drept scop să sporească calitatea intervenției medicilor și asistenților sociali în cazurile de violență în familie. Instrucțiunile au fost revizuite și adaptate având la bază abordarea centrată pe victimă și dreptul lor de trăi o viață fără violență.” precizează Natalia Vîlcu, Directoarea executivă a Centrului de Drept al Femeilor. 
 
Ședința de totalizare cu genericul „Instrucțiunile sectoriale de intervenție în cazurile de violență în familie pentru specialiștii din domeniul sănătății și asistenței soiale” a fost organizată de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor  cu sprijinul Agenției ONU pentru drepturile si sănătatea reproductiva (UNFPA).