comunicat de presa

Cum corelăm dezvoltarea economică cu cea demografică, sau ce este dividendul demografic?

22 februarie 2017
Lansarea Barometrului Demografic
Lansarea Barometrului Demografic

Chișinău – Centrul de Cercetări Demografice, în parteneriat cu UNFPA, Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova, a lansat Barometrul Demografic “Cum corelăm dezvoltarea economică cu cea demografică sau ce este dividendul demografic?”

Potrivit studiului, în Republica Moldova există capital uman important care poate asigura creștere economică durabilă a țării. Asta, în pofida faptului că deja al doilea deceniu numărul populației Republicii Moldova este în scădere continuă. Prezența procentului înalt al populației în vârstele apte de muncă în totalul populației creează dividendul demografic, care reprezintă un potențial important pentru creșterea economică a țării în condițiile promovării unor politici active de consolidare a capitalului uman și dezvoltare a pieței muncii.

Dividendul demografic apare atunci când proporția populației în vârsta aptă de muncă în totalul populației constituie 55% și peste. În Republica Moldova perioada dividendului demografic a apărut după anul 2000, când ponderea populației în vârsta aptă de muncă a început să crească și a ajuns până la 61%. Conform rezultatelor Barometrului Demografic, Republica Moldova deține un potențial de forță de muncă destul de mare care trebuie valorificat pentru a obține creștere economică. În acest sens, creșterea vârstei de pensionare prelungește perioada dividendului demografic, la fel ca și investițiile în sănătatea, educația și angajarea tinerilor.

Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Moldova a declarat că “Pentru a valorifica dividendul demografic, Guvernul, societatea civilă și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, alături de UNFPA, să acorde prioritate investițiilor în tineri, sănătatea acestora, inclusiv și sănătatea sexuală și reproductivă, educația și angajarea lor în câmpul muncii. De asemenea, valorificarea dividendului demografic ar trebuie să stea la baza revizuirii Strategiei “Moldova 2020”, care este cadrul de implementare al Acordului de Asociere cu UE și atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”. 

Prezentând rezultatele studiului, Tatiana Tabac, cercetător științific din cadrul Centrului de Cercetări Demografice, a subliniat că dividendul demografic din Republica Moldova este în prezent puțin valorificat. 

- rata de ocupare a populației este foarte scăzută și constituie 40%. Circa 27% din tineri cu vârsta între 15-29 de ani nu sunt încadrați nici pe piața muncii, nici în educație, acest indicator fiind de două ori mai mare decât media în UE;

- fluxurile emigraționale sunt în continuare mari, ceea ce a redus din volumul și perioada dividendului demografic. În prezent, are loc intensificarea fluxurilor migraționale la vârstele tinere între 25-29 de ani; 

- mortalitatea populației în vârstele apte de muncă rămâne a fi înaltă, ceea ce duce la pierderea imediată a potențialului uman și a dividendului demografic.

Olga Gagauz, Vicedirectoare al Institutul Național de Cercetări Economice a precizat, că scopul barometrului este să aducă dovezi că, chiar dacă Republica Moldova înregistrează scăderea numărului populației, totodată structura pe vârste a populației în prezent și în următoarele două decenii este favorabilă și poate facilita creșterea economică. Numărul și proporția populației în vârsta aptă de muncă în totalul populației depășește 55%, astfel sunt necesare măsuri de valorificare a acestui potențial.