Eşti aici

Atelierul național Accelerarea dezvoltării lucrului de tineret a adunat în jur de 100 participanți: lucrători de tineret din Rețeaua Centrelor de tineret, dar și experți naționali și internaționali ai domeniului de tineret. Scopul evenimentului a fost să asigure schimbul de experiență într-un mediu virtual și  oportunitatea de a demonstra că lucrul de tineret este un domeniu modern, curajos, ce implică gândirea „outside the box” (de a gândi neconvențional, fără a te limita).

Lucrul de tineret de calitate, precum și educația neformală și formarea continuă a lucrătorilor de tineret, precum și faptul că activitatea de tineret asigură, ca fiecare tânăr să fie împuternicit să-și realizeze pe deplin potențialul, așa cum reflectă și Strategia ONU pentru Tineret, 2030.

 ”Investițiile comune și suportul continuu pentru Rețeaua Centrelor de tineret din Moldova contribuie direct la o mai bună furnizare a serviciilor pentru tineri și la extinderea acoperirii teritoriale a programelor de tineret accesibile și prietenoase”, a menționat Nighina Abaszadeh, Reprezentanta Rezidentă UNFPA în Republica Moldova, în deschiderea Atelierului național ”Accelerarea dezvoltării lucrului de tineret”.

Evenimentul s-a desfășurat (29-30 noiembrie 2021) în contextul Campaniei de sensibilizare și promovare a lucrului de tineret și lucrătorilor de tineret: #EuLucrezCuTinerii, lansată cu prilejul marcării Zilei Naționale a Tineretului.

În alocoțiunea de lansare a evenimentului, Marcel Marin, șeful Direcției Tineret, Ministerul Educației și Cercetării, a abordat perspectivele de profesionalizare a lucrătorilor de tineret, parteneriatele strategice cu asociațiile lucrătorilor de tineret, dar și abordarea strategică necesară pentru dezvoltarea lucrului și activității de tineret: ”Suținem accelerarea dezvoltării lucrului de tineret în contextul alinierii la Agenda Europeană a Lucrului de Tineret și transpunerii  foii de parcurs trasate de Procesul Bonn.

De asemenea, despre prioritățile de dezvoltare a lucrului de tineret a punctat și Ion Donea, manager program de particpare a tinerilor, UNFPA Moldova: ”Cred că experiența și bunele practici ale comunității lucrătorilor de tineret din cadrul Centrelor de tineret contribuie esențial la dezvoltarea lucrului de tineret în Republica Moldova. Totodată, este necesar ca lucrătorii de tineret să depună eforturi comune pentru a promova formarea și recunoașterea profesională în domeniu, susținerea și diversificarea lucrului de tineret calitativ și incluziv, consolidarea rețelei profesioniștilor, iar ca rezultat să influențeze schimbarea cadrului de politici al dezvoltării lucrului de tineret”.

Vorbind despre o comunitate de practicieni în domeniul lucrului de tineret și analizând experiențele altor țări europene, putem vorbi despre Asociațiile Lucrătorilor de Tineret care pot fi create de către lucrătorii de tineret care sunt focusați pe promovarea calității în activitatea sa, pe crearea identității lucrătorului de tineret, pe dezvoltarea competențelor profesionale și recunoașterea acestora” , a menționat Vitalie Cîrhană, director Institutul Millenium (parteneri de implementare UNFPA Moldova) în cadrul atelierului tematic despre fortificarea comunității de practicieni a lucrului de tineret.

 

Evenimentul și-a propus să ofere un spațiu de discuții pentru obținerea cunoștințelor prin învățare și co-creare de comunități de profil, iar la finalul Atelierului național au fost colectate recomandările de acțiuni în acest sens.

Panelurile de discuții s-au axat pe prezentarea contextului european și regional al dezvoltării lucrului de tineret și desigur, experiențele și liniile directorii pe care le-a urmat lucrul de tineret în Moldova. Subiectele abordate în grupurile tematice au reflectat principalele tendințe și aspecte critice ale lucrului de tineret, cu scopul demarării ulterioare a discuțiilor și acțiunilor concrete pentru accelerarea dezvoltării lucrului de tineret la nivel național.   

Evenimentul este organizat în cadrul „Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Moldova” al Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Biroul de cooperare al Elveției și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova).