comunicat de presa

A început planificarea activităţilor de tineret la nivel local pentru anul 2020

1 noiembrie 2019

În perioada 30-31 octombrie, funcţionarii publici responsabili de elaborarea și implementarea politicilor de tineret din cadrul autorităților publice locale de nivelul II au fost instruiţi să planifice şi să bugeteze activităţile în baza rezultatelor, astfel încât să se asigure necesităţile tinerilor din comunitate.

Prioritățile naționale și locale în domeniul tineret, instrumentele statistice de evaluare a necesităților tinerilor, planificarea activităților de tineret, bugetarea în bază de programe, evaluarea modului de planificare bugetară – acestea și alte subiecte au fost abordate în cadrul Atelierului de lucru privind planificarea activităților de tineret la nivel local în anul 2020. 


Liliana Nicolaescu-Onofrei, Ministra Educației, Culturii și Cercetării (dreapta) și Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA (stânga).

 Contăm foarte mult pe susținerea dumneavoastră în identificarea necesităților, provocărilor și intereselor reale ale tinerilor, fiindcă acest lucru reprezintă punctul de pornire pentru toate acțiunile strategice, programele și proiectele pe care urmează să le implementăm”, a menționat Liliana Nicolaescu-Onofrei, Ministra Educației, Culturii și Cercetării. 

Organizarea instruirilor de formare și dezvoltare profesională are menirea să eficientiezeze utilizarea resurselor publice și facilitarea procesului de planificare bugetară cu o abordare orientată pe rezultat. 

 Suntem siguri că implicarea tuturor părților interesate, în special a tinerilor, în bugetarea activităților de tineret, va fi utilă pentru planificarea, realizarea și monitorizarea activităților de tineret la nivel local”, a afirmat Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA Moldova.

 


Specialiștii din teritoriu învață cum să planifice și să bugeteze eficient activitățile de tineret la nivel local.

Agenda evenimentului a inclus sesiuni practice în cadrul cărora s-a pus accentul pe revizuirea cadrului de planificare existent și acordarea suportului pentru elaborarea proiectului Planului anual de acțiuni participativ orientat pe rezultate (în corespundere cu documentele naționale și locale), integrate cu alte sectoare.

Evenimentul a fost organizat cu suportul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.