Lansarea Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică

Le Roi Convention Center, Chișinău, str. Sfatul Țării 29, etajul 3

Scopul evenimentului: monitorizarea situației socioeconomice și demografice în profil administrativ-teritorial și sensibilizarea instituțiilor naționale și a opiniei publice cu privire la provocările demografice și corelația acestora cu alte sectoare.

Obiective:

1.     Prezentarea  unei imagini de ansamblu și în profil administrativ-teritorial cu privire la securitatea demografică.

2.     Cartografierea situației pe domeniile demografic, social, ocuparea forței de muncă și sănătate și constatarea schimbărilor care au avut loc în anii 2015 și 2016.

3.     Oferirea unor recomandări de politici cu privire la sporirea nivelului de securitate demografică în profil teritorial.

Moderator: Olga Gagauz, dr.hab., conf.cercet., vicedirector INCE

 

Agenda

10.00

Deschiderea:

 

Alexandru Stratan, dr.hab., prof univ., director Institutul Național de Cercetări Economice

Anastasia Oceretnîi, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica Moldova

 

10:15

Prezentarea Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică

Olga Gagauz, dr.hab., conf.cercet., vicedirector INCE

 

Aspecte abordate:

Care este situația demografică pentru fiecare raion în parte? Care sunt implicațiile practice ale Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică în raport cu dinamica populației Republicii Moldova? Care este imaginea de ansamblu cu privire la securitatea demografică? Care este poziționarea comparativă a raioanelor țării? Care sunt cele mai complexe probleme pe domeniile demografic, social, ocuparea forței de muncă și sănătate, în profil teritorial? Care sunt obiectivele principale ale politicilor de stat în sporirea nivelului de securitate demografică?

 

10:40

 

Discutarea principalelor constatări ale indicelui integral teritorial de securitate demografică.

 

11.15

Concluzii. Închiderea evenimentului.