From Red to Gray: „The third transition” of Aging Population in Eastern Europe and the former Soviet Union

No. of pages: 52

Publication date: 2016

Author: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerjia

Acest volum este rezultatul muncii angajaţilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvol-tare/ Băncii Mondiale. Descoperirile, interpretările şi concluziile din acest volum nu reflectă neapărat convingerile directorilor executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor pe care aceştia le reprezintă.

Banca Mondială nu garantează acurateţea datelor incluse în acest raport. Graniţele, culorile, unităţile de măsură şi alte informaţii prezentate pe oricare dintre hărţile din această lucrare nu implică nici o judecată de valoare din partea Băncii Mondiale cu privire la statutul legal al oricăruia dintre teritoriile prezentate sau girul acesteia cu privire la respectivele graniţe.