You are here

Recensământ

Recensământul este un studiu care se face o dată la 10 ani și care oferă un tablou clar asupra situației din mai multe domenii – numărul populației, structurile de vârstă, rezultatele în economie și învățământ, tipurile de locuri de muncă, și pentru prima dată, în Recensământul populației și al locuințelor din 2014 din Republica Moldova, a fost inclusă și rubrica privind dizabilitățile.

Recensământul este cel mai complex și masiv exercițiu la care este supusă o țară. UNFPA, împreună cu partenerii de dezvoltare, a sprijinit Biroul Naţional de Statistică în procesul pregătirii și realizării Recensământului din anul 2014. În baza datelor complexe obținute în urma recensământului, reformele de politici pot fi implementate eficace, iar programele guvernamentale de toate nivelurile pot fi planificate cu exactitate pentru a oferi populației servicii, satisface necesitățile reale ale oamenilor și pentru a evita cheltuielile bugetare zadarnice.