You are here

Îmbătrânirea

Moldova a atins nivelul critic al coeficientului de îmbătrânire (numărul persoanelor cu vârsta trecută de 60 de ani la 100 de cetățeni) în anul 1998. La momentul actual, 16% din populația Republicii Moldova are peste 61 de ani inclusiv. Dacă această tendință se va menține, populația vârstnică va constitui 33% din numărul total al populației până în anul 2050. 

Îmbătrânirea nu este un domeniu care trebuie lăsat doar pe seama instituțiilor din sistemul de pensii și al protecției sociale. Este necesară adoptarea unei abordări proactive conform căreia îmbătrânirea populaţiei ar deveni responsabilitatea tuturor. UNFPA Moldova acordă sprijin Guvernului Republicii Moldova și partenerilor naționali în elaborarea și implementarea politicilor publice bazate pe dovezi care satisfac necesităţile populaţiei vârstnice din Republica Moldova. UNFPA promovează investițiile în capitalul uman, îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații.