News

Ce este ICPD și de ce ea contează?

3 May 2019

Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD) a marcat o revoluție în abordarea drepturilor și sănătății sexuale și reproductive.  

În acest an se marchează cea de-a 25-a aniversare ICPD - un moment crucial pentru realizarea drepturilor și sănătății reproductive. ICPD înseamnă Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare, o întâlnire care a avut loc în anul 1994 la Cairo, în cadrul căreia 179 de guverne au adoptat un program de acțiune revoluționar și au pledat pentru poziționarea sănătății reproductive și a drepturilor femeilor în centrul atenției agendelor de dezvoltare naționale și globale.  

Mai exact, în Programul de Acțiune s-a stipulat ca toate persoanele trebuie să aibă acces la asistență medicală reproductivă cuprinzătoare, inclusiv la planificare familială voluntară, servicii sigure în timpul sarcinii și nașterii, precum și la prevenirea și tratamentul infecţiilor cu transmitere sexuală.

De asemenea, s-a recunoscut faptul că sănătatea reproductivă și abilitarea femeilor sunt legate între ele și că ambele sunt necesare pentru progresul societății.

”Participarea deplină și egală a femeilor la viața civilă, culturală, economică, politică și socială la nivel național, regional și internațional și eradicarea tuturor formelor de discriminare pe bază de sex sunt obiective prioritare ale comunității internaționale”, se afirmă în Programul de acțiune. 

În prezent, ”ICPD” este adesea folosit ca o abreviere pentru a face referință la consensul global că sănătatea reproductivă și drepturile aferente sunt drepturi ale omului, că acestea sunt o precondiție pentru abilitarea femeilor și că egalitatea femeilor este o precondiție pentru asigurarea bunăstării și prosperității tuturor persoanelor. 

Cum ICPD a schimbat lumea?

În anii '60, odată cu scăderea ratei mortalității în întreaga lume, unii cercetători și factori de decizie au intrat în panică în legătură cu faptul că sporirea numărului populației va depăși resursele naturale și va duce la foamete și la colapsul societății. 

Reacția guvernelor a fost diferită: unele țări au studiat impactul creșterii populației asupra economiilor și mediului, altele și-au extins programele de planificare familială, iar câteva au luat măsuri, uneori de constrângere, de a reduce rata fertilității.

Programul de acțiune al ICPD a reunit comunitatea globală pentru a elabora un nou consens cu privire la răspunsul la creșterea populației. S-a stabilit ferm că asigurarea drepturilor și demnității  persoanelor reprezintă cea mai bună modalitate prin care pot fi realizate și obiectivele legate de fertilitate. În plus, guvernele au recunoscut că aceste drepturi sunt esențiale pentru dezvoltarea globală. 

ICPD a reprezentat o aprobare fermă că asigurarea sănătății reproductive, a drepturilor individuale și abilitării femeilor este obligația fiecărei țări și comunități. 

De ce oamenii continuă să vorbească despre ICPD 25 de ani mai târziu?

Organizația Națiunilor Unite raportează despre progresele realizate în îndeplinirea mandatului Programului de acțiune al ICPD. La Comisia anuală pentru Populație și Dezvoltare, ONU examinează starea sănătății sexuale și reproductive și drepturile aferente în lume. Aceasta include atât progresele realizate, cât și lacunele în eforturile de abilitare a femeilor, de educare a fetelor și de eliminare a violenței bazată pe gen și a practicilor dăunătoare.

Aceste revizuiri anuale ilustrează că sunt necesare acțiuni ferme în continuare.  În pofida celor 25 de ani de existență a acordului, multe progrese au stagnat, iar unele măsuri au fost anulate.

Accesul voluntar la contracepția modernă a sporit cu 25% din anul 1994, iar calitatea serviciilor de planificare familială la fel s-a îmbunătățit semnificativ. Cu toate acestea, sute de milioane de femei încă nu utilizează contraceptive moderne pentru a preveni sarcinile nedorite. 

Decesele materne care pot fi prevenite au scăzut cu 40%, dar lumea se află încă la distanță mare de la obiectivul Programului de acțiune al ICPD de reducere a deceselor materne până la mai puțin de 75 la 100.00 de născuți-vii. 

Ce urmează?

În luna noiembrie 2019, guvernele, organizațiile de sănătate, activiștii și promotorii pentru drepturile femeilor și tinerilor se vor reuni în Kenya la Summit-ul NairobiÎn cadrul acestui eveniment aceștia vor urmări obținerea unor angajamente clare care să promoveze în continuare obiectivele ICPD și să asigure drepturile și demnitatea tuturor. Dacă nu vom acționa acum, în acest an, am putea pierde momentul favorabil de a realiza aceste drepturi pentru fiecare. 


Logotipul creat pentru imaginea vizuală ICPD@25