Eşti aici

20/10/2016

10: Cum viitorul nostru comun în Europa de Est și Asia Centrală depinde de o fată de la această vârstă. Portrete regionale și date, care suplimentează Raportul UNFPA privind Situația populației lumii în 2016.

20/10/2016

10: How our common future in Eastern Europe and Central Asia depends on a girl at this pivotal age. Regional portraits and facts supplementing UNFPA’s State of World Population 2016.

17/10/2016

De ce tinerii din Moldova au nevoie de educație sexuală obligatorie în școală?

17/10/2016

Why do young people in Moldova need mandatory sexuality education in schools?

17/10/2016

De este necesar să investim în tinerii din Republica Moldova?

17/10/2016

Why is it important to invest in young people in Moldova? The answers in the vox populi, realised by UNFPA Moldova. 

17/10/2016

Sunt satisfăcuți oamenii de calitatea vieții în Moldova? Ce trebuie de făcut pentru a îmbunătăți calitatea vieții? Răspunsurile în vox populi reaizat de UNFPA Moldova. 

17/10/2016

How satisfied are the people in Moldova with the quality of their lives? What should be done to have a better quality of life? Responses in the vox populi, realised by UNFPA Moldova. 

17/10/2016

În discursul său de deschidere a întâlnirii Consiliului internațional de asistență în domeniul populației și dezvoltării - Republica Moldova, Ambasadorul Zdenek Krejci explică motivele pentru care Republica Cehă este cel mai important partener de dezvoltare al Moldovei în domeniul demografic.

17/10/2016

In his welcome speech for the International Advisory Panel on Population and Development - Republic of Moldova, Ambassador Zdenek Krejci explains the reasons why the Czech Republic is the most important development partner of Moldova in the demographic field.

Pagini