Eşti aici

Tinerii din Republica Moldova reprezintă 25% din populația țării. Așadar, este interesul tuturor ca să se investească în ei. Implementarea eficace a politicilor prin care se abordează sănătatea și drepturile reproductive și sexuale ale tinerilor, participarea activă a tinerilor și oferirea unui loc la masa unde  se iau decizii, creează oportunități pentru tineri pentru ca aceștia să își poată realiza potențialul pe deplin. 

UNFPA oferă sprijin Republicii Moldova în elaborarea politicilor menite să îmbunătățească calitatea vieții tinerilor și abilitarea civică a acestora. UNFPA susține utilizarea Indicelui de Tineret în Republica Moldova, care demonstrează decalajul existent dintre situația în care se află tinerii în comparație cu populația adultă în diferite domenii socio-economice precum: încadrarea în câmpul muncii, participarea, sănătatea, comportamentul riscant și violența. Acest Indice ajută Guvernul să elaboreze politici bazate pe dovezi menite să garanteze abordarea necesităților tinerilor și să îmbunătățească calitatea vieții tinerilor din Republica Moldova. UNFPA a contribuit și la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret din Republica Moldova. Implementarea efectivă a Strategiei va garanta că tinerii se află în prim-planul dezvoltării Republicii Moldova.