Vídeo

17/10/2016

De ce tinerii din Moldova au nevoie de educație sexuală obligatorie în școală?

17/10/2016

Why do young people in Moldova need mandatory sexuality education in schools?

17/10/2016

De este necesar să investim în tinerii din Republica Moldova?

17/10/2016

Why is it important to invest in young people in Moldova? The answers in the vox populi, realised by UNFPA Moldova. 

17/10/2016

Sunt satisfăcuți oamenii de calitatea vieții în Moldova? Ce trebuie de făcut pentru a îmbunătăți calitatea vieții? Răspunsurile în vox populi reaizat de UNFPA Moldova. 

17/10/2016

How satisfied are the people in Moldova with the quality of their lives? What should be done to have a better quality of life? Responses in the vox populi, realised by UNFPA Moldova. 

17/10/2016

În discursul său de deschidere a întâlnirii Consiliului internațional de asistență în domeniul populației și dezvoltării - Republica Moldova, Ambasadorul Zdenek Krejci explică motivele pentru care Republica Cehă este cel mai important partener de dezvoltare al Moldovei în domeniul demografic.

17/10/2016

In his welcome speech for the International Advisory Panel on Population and Development - Republic of Moldova, Ambassador Zdenek Krejci explains the reasons why the Czech Republic is the most important development partner of Moldova in the demographic field.

17/10/2016

În mesajul său video, Directorul Regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală Alanna Armitage se adresează participanților la întâlnirea Consiliului internațional de asistență în domeniul populației și dezvoltării - Republica Moldova, din la 17-18 octombrie 2016, vorbind despre abordarea inovatoare a Moldovei în domeniul demografic.

17/10/2016

In her video message, UNFPA EECA Regional Director Alanna Armitage addresses the participants at the meeting of the International Advisory Panel on Population and Development - Republic of Moldova in Chisinau on 17-18 October 2016 by talking about Moldova innovative approach in the demographic field.

Pages