Standarde pentru educația sexuală în Europa

No. of pages: 65

Publication date: 12 December 2017

Author: Centrul Federal German de Educaţie pentru Sănătate (BZgA), Biroul Regional OMS pentru Europa și un grup de lucru internațional format din reprezentanți ai mai multor organizații.

ISBN: ISBN 978-9975-87-311-6

Acest document a fost elaborat ca răspuns la necesitatea introducerii unor standarde privind educația sexuală și reprezintă un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății.