Statement

Abilitarea femeilor și a fetelor necesită noi eforturi pentru a pune capăt violenței și practicilor dăunătoare

25 noiembrie 2016
Dr. Babatunde Osotimehin, Directorul Executiv al UNFPA
Dr. Babatunde Osotimehin, Directorul Executiv al UNFPA

Mesajul Dr. Babatunde Osotimehin, Directorul Executiv al UNFPA – Fondul ONU pentru Populaţie, cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor.

Suntem deja în anul 2016, și totuși, una din trei femei din întreaga lume continuă să fie supusă sau a fost supusă unei anumite forme de violență fizică sau sexuală, de obicei comisă de o persoană cunoscută. Mai mult decât atât, milioane de femei și fete au fost supuse altor forme de violență și practici dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor, care afectează aproximativ 200 de milioane de femei și fete, sau căsătoria juvenilă, una din trei fete din țările în curs de dezvoltare fiind căsătorită până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Consecințele violenței asupra sănătății sunt enorme, inclusiv dizabilități permanente, traume psihologice persistente, sarcini nedorite și complicații asociate cu avorturi forțate sau nesigure. Expunerea la violență și teama de aceasta le privează pe femei și fete de dreptul la educație, sănătate și o viață decentă.

Protecția femeilor și a fetelor împotriva violenței și a practicilor dăunătoare nu este doar un imperativ din punct de vedere moral și al drepturilor omului, dar este extrem de importantă și pentru progresul economic și social al națiunilor. Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite sunt orientate spre o creștere incluzivă, echitabilă, care să nu lase pe nimeni în urmă. Totuși, în fiecare zi, milioane de femei și fete sunt trase înapoi de forțele violenței, care le împiedică să își realizeze întregul potențial în viață. În consecință, acel potențial diminuat, la rândul său, amenință să împiedice progresul spre atingerea acestor obiective.

Anume inegalitatea de gen se află la baza flagelului violenței și a practicilor dăunătoare împotriva femeilor. Egalitatea între femei și bărbați este o premisă pentru realizarea deplină a drepturilor femeilor și fetelor, dar și pentru progresul și bunăstarea fiecărei persoane, familiilor, comunităților și țărilor. 

UNFPA, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, depune eforturi pentru a elimina violența bazată pe gen în țările din întreaga lume, multe dintre care sunt afectate de conflicte sau de calamități naturale, dar și în țările unde există un risc înalt ca femeile și fetele să fie expuse la acte de violență. Doar anul trecut, Fondul a investit mai mult de 93 milioane de dolari SUA în acțiuni de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen și practicile dăunătoare din țările în curs de dezvoltare, dar și în situațiile de criză umanitară. 

Din păcate, discriminarea împotriva femeilor și fetelor continuă să persiste în fiecare societate. Este unul dintre cele mai mari obstacole în calea dezvoltării noastre socio-economice. Problemele nesoluționate sunt imense. Iată de ce, în această zi, noi la UNFPA ne reînnoim angajamentul de a face tot ce ne stă în puteri pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor, și facem apel către toți partenerii noștri să ni se alăture în angajamentul de a lăsa violența împotriva femeilor și fetelor în trecut!